Eva Bojner Horwitz med sin bok Må bättre med Musik

Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa.

Musik och Covid19 – musiken berör utan att smitta

Sverige har ställt om på ett sätt vi tidigare inte upplevt i modern tid. En mängd nya utmanande situationer uppstår och för många medför det en hög grad av oro och stress vilket också tydligt visas i rapporter om covid-19 pandemin från bland annat Kina (Wang 2020).

Vissa branscher som vård, skola och omsorg är hårt belastade medan andra blir undersysselsatta – inte minst våra äldre som uppmanas att isolera sig. Lidandet ser vi även hos våra körsångare som under pandemin blivit tvungna att avstå. Vad saknar vi mest när vi inte får sjunga i kör? Läs mer i artikeln Choir Singers Without Rehearsals and Concerts? Pdf, 281.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi får höra om stort lidande på våra sjukhus och äldreboenden med många smittade patienter. Även vård- och omsorgspersonal utsätts för svåra medicinska beslut och prioriteringar som riskerar skapa hög grad av moralisk stress som följd (Gustavsson 2020).

Normalt förekommande stöd som exempelvis samtal och lugnande beröring försvåras av både sjukdomens smittsamma karaktär och att personalen är upptagen med att ge akut vård.

Musik kan minska ångest och stress

Här ser vi att musik kan göra skillnad. Genom att djupare delar av känslohjärnan berörs så kan ångestdrivande tankeprocesser brytas och goda kroppsminnen väckas till liv i de mest existentiellt svåra och stressande av situationer.

I en publicerad studie (Theorell & Bojner Horwitz 2019) från Kungl. Musikhögskolan (KMH) har vi sett hur dagliga bekymmer minskar medan man lyssnar på musik, och musikforskare har visat på goda effekter av att använda sig av musik som stresshantering (Baltazar 2019).

Genom att lyssna till rogivande musik som lyssnaren tycker om sprids lugn och självmedkänsla, viket dämpar stressreaktioner och skyddar mot skadliga effekter av stress. Musik kan även skydda mot existentiell smärta. Att bli berörd av musik kan skapa liknande reaktioner i hjärnan och sinnet som vid mänsklig beröring.

Musik kan spela en avgörande roll i de värsta stunderna

Varje människa är meningsskapande och kan öppna inre rum genom att använda och uppleva kulturella uttryck i livets alla skeden. Livets slutskede är inget undantag. Mot bakgrund av detta föreslår vi ett mer systematiskt bruk av musik inom akutvård och äldreomsorg under den pågående pandemin. På nyheterna rapporteras att smittade patienter somnar in i frånvaro av personal utan mänsklig kontakt.

Genom att ta reda på vilken musik dina närstående tycker om och ladda ner spellistor, får musiken möjlighet att fylla ett tomrum. Musik kan spela en avgörande roll genom att beröra i stunder då oron griper patienter och drabbade i stunder som är som värst.

För alla friska men isolerade hemarbetare finns ett enormt musikutbud att tillgå på nätet. KMH bidrar kontinuerligt under Coronatider genom att dela musikinspelningar i sociala medier och på kmh.se i syfte att skänka upplevelser av lugn och mening. Under fliken konserter på kmh.se hittar du nya uppdateringar. Även på Spotify finns många bra listor Länk till annan webbplats.med musik.

”Musiken berör utan att smitta”

Initiativet ”Musiken berör utan att smitta” har fått stort genomslag i media under coronakrisen. Vårdpersonal kan genom att använda checklistan nedan stämma av hur och på vilket sätt musik kan göra skillnad.

Checklista för vårdpersonal och anhöriga

För att underlätta och lindra för patienten:

  1. Fråga anhöriga vilken musik patienten tycker om att lyssna till, musikupplevelsen är personlig.
  2. Ladda ner musiken i en telefon och se till att den görs tillgänglig under vårdsituationen.
  3. Stäm av med patienten hur och när musiken helst skall användas i den mån det går.

För att underlätta och lindra för personalen:

  1. Sitt ner ett par minuter efter ditt arbetspass och lyssna på ett musikstycke som du tycker om.
  2. Lyssna tillsammans med kollegor för att stilla ”moralisk stress”. I stunder av intensivvårdsarbete hinner vi oftast inte reflektera och där kan musiken komma in och hjälpa till.
  3. Lugnande musik kan stimulera djupare andning och aktivera diafragman vilket ökar kontakten med det parasympatiska nervsystemet som ger ro.

Referenser

Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health 2020;17:1729.

Gustavsson, M. E., Arnberg, F. K., Juth, N., & von Schreeb, J. (2020). Moral distress among disaster responders: what is it?. Prehospital and disaster medicine, 1-8.

Theorell T and Bojner Horwitz E. Music listening as distraction from everyday worries. Nordic Journal of Arts, Culture and Health. Vol 1, 35-46. 2019.

Baltazar, M., Västfjäll, D., Asutay, E., Koppel, L., & Saarikallio, S.. Is it me or the music? Stress reduction and the role of regulation strategies and music. Music & Science, 2, 2059204319844161. 2019

Bojner Horwitz E, Bojner G. Må bättre med musik. [Improve your health with music]. ICA bokförlag Västerås. ISBN 91-534-2549-9. Published in Finland

Bojner Horwitz E. (Kultur för hälsans skull. [Culture for Your Health] Gothia förlag. ISBN 978-91-7205-775-3.

Bojner Horwitz E, Osika W, Theorell T. Hållbarhetstestning och implementering av kulturhälsoaktiviteter – forskarsamhällets roll. Kultur och Folkhälsa – antologi om forskning och praktik. ISBN: 978-91-87724-06-6 Tolvnitton Förlag tolvnitton. 2018

Bojner Horwitz, E. Humanizing the working environment in health care through music and movement – The importance of embodied leadership. Music and Public Health – A Nordic perspective (eds Bonde and Theorell) Springer Books. 2019

Social Sustainable Development – focus on Cultural Health. Socialmedicinsk Tidskrift Temanummer 2.

Bojner Horwitz E, Huss E. Using technology to promote inter-generational arts-based meetings between young people and senior citizens. Journal of Applied Arts & Health. 2016

Crosta Ahlforn K, Bojner Horwitz E, Osika W. A Swedish version of the consultation and Relational Empathy (CARE) measure. Scand J of Prim Health Care. 2017

Grape Viding, Osika, Bojner Horwitz E. "You can’t feel healthier than your caregiver" - the ripple effect of trust and empathy for patients and health care staff, cultivated through cultural activities. J of Nursing & Care. 2017; 6:5.

Theorell T and Bojner Horwitz E. Emotional effects of live and recorded music in various audiences and listening situations. Medicines. 2019