Narrativ från olika ”sound scapes”

Ljudmiljön innehåller mer än summan av varseblivning, upplevelse och förståelse. Att enbart beskriva antal decibel gör inte rättvisa åt våra ”sound scapes”.

Inom EU finns direktiv hur ljudnivåer bör regleras i olika urbana miljöer för att vi ska må bra. Vi vet dock mycket lite om hur individers olika sårbarhet spelar in för att vi skall kunna uttala oss om välmående generellt.

Ett sätt att bättre kunna förstå våra ljudmiljöer är att utforska hur våra narrativ och inre bilder skapas i relation till olika sound scapes.

Syfte och frågeställningar

Hur kan vi värdera sårbarhet när vi planerar för framtida ljudmiljöer i skolor och samhällsrum. Genom mikrofenomenologiska intervjuer och narrativ lyfts frågor till olika försökspersoner.

Resultat

Mikrofenomenologiska mätmetoder ger möjlighet att få inblick i hur kognitiva processer föregår vår perception av ljud.

Projektet sker i samarbete mellan KMH och Karolinska Institutet.

Referenser

Writers block revisited – A micro-phenomenological case study on the blocking influence of an internalized voice Pdf, 465.6 kB, öppnas i nytt fönster.. 2017. Journal of Consciousness Studies.

Relaterad kontakt