Performance Evaluation

Studier visar att vi kan må bättre när vi får ta del av kulturella aktiviteter men det återstår fortfarande många frågor kring vad som händer i interaktionen mellan det som sker på scenen och i publiken samt hur dessa påverkar varandra. Projektet undersöker mellanområden mellan musiker och publik vid framträdanden med både levande och inspelad musik, i skolor och vid publika konserter.

Systematisk forskning kring hur olika auditorier påverkas av musik, dans och teater, och vice versa; hur musiker, dansare och skådespelare påverkas av publiken är viktig för att vi skall förstå långsiktiga värden av kultur i vårt samhälle.

Mätningar görs av synkroniserad flow, kontinuerligt EKG, hjärtvariabilitet samt olika känsloregistreringar.

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet är att se hur performativa framträdanden som involverar musik, dans och teaterspel påverkar olika auditorier och vice versa. Syftet är att mäta synkroniserad flow, hjärtvariabilitet, välvilja, dagliga bekymmer samt olika känsloskattningar i interaktionen med publiken. Vad händer mellan publik och musiker? Vad händer i kroppen när vi själva musicerar eller tar del av musik genom att lyssna?

Resultat

Vi ser skillnader i känsloupplevelser beroende på publikens sammansättning (ålder och lyssnarvana) samt huruvida musiken framförs levande eller om den är inspelad. Projektet är pågående. Projektet sker i samarbete mellan Professor, PI Eva Bojner Horwitz, KMH, Professor Töres Theorell vid Karolinska Institutet (KI), Docent Walter Osika vid KI och PhD Laszlo Harmat.

Referenser

Emotional Effects of Live and Recorded Music in Various Audiences and Listening Situations Pdf, 435.8 kB, öppnas i nytt fönster.. 2019. Medicines.

Music listening as distraction from everyday worries Pdf, 178.4 kB, öppnas i nytt fönster.. 2019. Nordic Journal of Arts, Culture and Health.

The Interplay Between Chamber Musicians During Two Public Performances of the Same Piece: A Novel Methodology Using the Concept of “Flow” Pdf, 974.2 kB, öppnas i nytt fönster.. 2020. Frontiers of Psychology.

Relaterad kontakt