Vad innebär entreprenörskap i musikbranschen?

Antologin Hultsfredsfestivalen: punkens etos, festivalens anda, entreprenörskapets vara

Kultur och kulturellt entreprenörskap kan värderas men till skillnad från många andra sammanhang där ekonomi är det centrala, så utvärderas kulturellt entreprenörskap med helt andra måttstockar.

Kulturellt entreprenörskap och hur det värderas undersöks och presenteras i den nya antologin Hultsfredsfestivalen: punkens etos, festivalens anda, entreprenörskapets vara. Boken presenteras på plats i Hultsfred i morgon och där kommer bland annat medförfattaren och KMH-läraren Thomas Florén, lektor musikproduktion, att vara.

– I vår kurs entreprenörskap i musik använder jag projektet som utgångspunkt. Hultsfredsfestivalen är extra intressant att undersöka utifrån det kulturella entreprenörskapet, säger Thomas Florén.

– Festivalen startade som ett litet embryo, men med små förändringar började festivalen succesivt ändra skepnad. Med tiden skedde förändringarna med allt tydligare karaktär vilken slutligen resulterade i det fenomen som vi idag känner till och kommer ihåg som Hultsfredsfestivalen, fortsätter han.

Thomas Florén undervisar bland annat kurserna entreprenörskap i musik, musikproduktion och mediekritik som ingår i kandidatprogrammet i jazz.

Relaterad kontakt