KMH deltar på Digital innovationsfestival

Joel Janson Johansen

Joel Janson Johansen, foto: Love Von Hauswolff

Välkommen till Kulturhuset Stadsteatern den 1 december på en fullmatad festivalkväll om digital innovation inom bland annat scenkonst, musik och 3D-konst.

Musik och teknik i innovativ samverkan

Emilie Lidgard och Thomas Arctaedius deltar från KMH och berättar om våra samarbeten med externa organisationer och innovationsfrågor. KMH utvecklar just nu en tvärvetenskaplig masterutbildning i musik och teknik, AIM – Artistic Interdisciplinary Master. Det nya konstnärliga masterprogrammet utvecklas i samverkan med externa parter som också kommer vara inblandade i programmets kurser.

Joel Janson Johansen

Medverkar från KMH gör också studenten Joel Janson Johansen som går sitt första år på mastern i komposition med inriktning konstmusik. Det blir presentation och performance, med utgångspunkt i akustiska instrument och deras möjligheter försöker Joel få instrumenten att samarbeta med den digitala värld vi lever i.

AIM - Artistic Interdisciplinary Master

Relaterad kontakt