Foto: Ola Fogelström

Foto: Ola Fogelström

Unik musikutbildning med framtidsfokus öppnar i Sverige

Nu öppnar ett nytt unikt masterprogram i musik. Studenterna kommer att utmanas genom gränsöverskridande projekt där ny teknik, innovation, etik och sociala aspekter är centrala. Genom nära samarbete med aktörer i och utanför musikfältet får studenterna tillgång till helt unika miljöer.

Den digitala utvecklingen sker i allt snabbare takt och världen står ständigt inför etiska och sociala utmaningar. Nu har ett nytt utbildningsprogram Artistic Interdisciplinary Master’s Programme in Music (AIM), tagits fram för att förberedda studenterna för kommande samhällsutmaningar.

Utbildning med riktiga projekt och aktörer

En partner är Tekniska museet med sin nybyggda Wisdome Stockholm. Med arkitektur och visualiseringsteknik i världsklass erbjuds studenterna en helt unik miljö.

Tekniska museet är en plats för kreativitet, nyfikenhet och innovation, och vi ser mycket fram emot att låta studenternas skapande möta och inspirera vår publik. Det nya samarbetet med Kungliga Musikhögskolan öppnar för helt unika upplevelser i gränslandet mellan konst och teknik, säger Fanny Söderström Aupeix, chef för Utställningar och Upplevelser på Tekniska museet.

Nytt sätt att möta sociala som tekniska utmaningar

Det unika i utbildningen är mötet med angränsande konstnärliga och vetenskapliga områden. Studenterna kommer att fördjupa sig i fler områden som exempelvis interaktionsdesign, robotik, dataspel och narrativitet, för att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar på helt nya sätt.

Musiker med en tvärvetenskaplig förståelse kan tack vare sin konstnärliga sensibilitet och kompetens hantera såväl sociala som tekniska utmaningar, både i det bredare musikfältet och på ett innovativt sätt i samhället i stort, säger Henrik Frisk professor i musik på KMH och projektledare för AIM.
Programmet öppnar för sökande 1 december 2023 och ges för första gången med start hösten 2024.

Läs mer om AIM Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt