KMH:s musiklärarstudenter uppträder i Musikantprojektet under en konsert i Rinkebyskolans aula. I bild syns Isabelle Landin, Hugo Frimodig Södersten och Johan Månsson. Foto: Mikael Persson

KMH:s musiklärarstudenter uppträder i Musikantprojektet under en konsert i Rinkebyskolans aula. I bild syns Isabelle Landin, Hugo Frimodig Södersten och Johan Månsson.

Musiken bryter barriärer för att främja integration – nu finns det möjlighet för fler skolor att delta

500 elever samlades i Rinkebyskolans aula för att delta i Musikantprojektet och lyssna på konserter med KMH:s studenter i lärarprogrammet. Eleverna kom från såväl Järvafältet med omnejd som från innerstadens skolor. Här skapades en spännande musikalisk mötesplats där mentala barriärer ersätts av nya nätverk mellan skolor och elever.

Vi behöver se olika delar av samhället, säger Mikael Persson, lektor i pedagogik och projektledare för Libravoice KMH, där Musikantprojektet ingår.

Vi vill skapa långsiktiga samarbeten med skolor så att studenterna möter ungdomar från olika delar av vår stad. Det är något som händer när man förflyttar sig. Musik kan vara ett redskap för att åstadkomma positiv förändring i samhället.

Samarbetet med Rinkebyskolan har fungerat väldigt väl, enligt Mikael Persson. Det utvecklas också fler spännande samarbeten. Tisdag den 14 februari hålls nästa nätverksträff för nätverket Libravoice. Musiklärare och intresseorganisationer är välkomna.

I nätverket vill vi utbyta erfarenheter och skapa samarbeten. Nästa träff kommer att ha stort fokus på kommande projekt där det finns möjlighet för olika skolor att vara delaktiga, avslutar Mikael Persson.

Är du intresserad av att delta i projektet eller komma på konserter? Välkommen att kontakta mikael.persson@kmh.se.

Om Libravoice KMH

Libravoice KMH startade 2019 och omfattar flera olika aktiviteter, med fokus på skolor. Syftet med projektet är att främja integration genom att öka kontaktytor genom musik samt att främja breddad rekrytering till KMH.

Projektet finansieras och utvecklas med medel från Karl-Johan Persson.

Läs mer om samarbetsprojektet Libravoice.