Tillbaka till sökning

Hans Lindetorp

Adjunkt musik- och medieproduktion på Inst. för Musik- & medieproduktion

Om mig

Jag undervisar och forskar inom ämnet musikproduktion med inriktning mot interaktiva medier. Min specialitet är musikteknologi och standarder som MIDI, OSC och WebAudioAPI.

Forskningen sker i nära samarbete mellan KMH och KTH där jag i min doktorandutbildning kopplar samman konstnärlig utbildning med designbaserad forskning för att bidra med ökad kunskap om, och förslag till, framtida tekniska standarder för ljud och musik i interaktiva miljöer framdrivna av konstnärliga visioner och drivkrafter.