Tillbaka till sökning

Olof Misgeld

Lektor musikteori med inriktn. svensk folkmusik, Institutionsföreträdare på Inst. för Folkmusik

Om mig

Konstnärlig inriktning/bakgrund

Jag är fiolspelman och folkmusiker med en bred och mångårig erfarenhet som frilansande musiker, i ensembler som Fri Form Folk, BLM, Oleman, Stockholm Vodou Orchestra och ofta i sammanhang med teater och scenisk dans. Jag har min musikerutbildning inom svensk folkmusik från KMH och har studerat till en master i Musikteori, med fördjupning inom folkmusikteori och improvisation.

Undervisning

Vid KMH är jag anställd som lektor i musikteori med inriktning svensk folkmusik och undervisar bland annat i Folkmusikteori, Modal improvisation, Stilanalys, Låtspel, Spel till dans samt handleder Examensarbeten på kandidat och masternivå.

Forskning

Jag är också doktorand på deltid inom ramen för ett samarbete mellan KMH och KTH. Mitt doktorandprojekt är inriktat på musikteoretiska verktyg för konstnärligt uttryck inom folkmusik med särskilt fokus på spel till dans - samspelet mellan musiker och dansare inom folkmusik.

Andra roller på KMH

Jag är institutionsföreträdare för Folkmusikinstitutionen och programansvarig för institutionens kandidat- och masterprogram (utom Nordisk Master). Jag sitter även sedan 2022 som ledamot i Utbildnings- och forskningsnämnden på KMH.