Musiker och motivation

Projektet undersöker skillnader mellan professionella musiker, amatörmusiker och icke-musiker när det kommer till motivation.

Projektets syfte och frågeställning

Projektet syftar till att identifiera hur olika motivationsfaktorer ser ut hos professionella musiker, amatörmusiker samt icke musiker. Vi ser att det finns olika faktorer som styr motivation såsom t.ex. viljan att kunna förbättra sitt konstnärliga skapande, personlig framgång, bekräftelse samt olika faktorer styrda av lust. Men frågan är om man kan se en specifik distinktion av motivation som är mer vanligt förekommande hos t.ex. personer som vill göra en musikerkarriär jämfört med ”amatörmusiker”? Projektet har använt Karolinska Institutets tvillingdatabas.

Hur skiljer sig motivation åt i relation till musikers engagemang och finns det några könsskillnader som kan kopplas till motivation?

I projektet har forskare från KMH, Karolinska Institutet, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet och Umeå universitet deltagit. Ansvarig för projektet vid KMH är Professor Eva Bojner Horwitz.

Resultat

De första resultaten visar att den inre motivationen ökar med musikaktivitetsnivå och att kvinnor skattar inre motivation något högre jämfört med män.

Referenser

Tuning in on motivation – Differences between non-musicians, amateurs, and professional musicians. Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster. 2019. Psychology of Music. In Press.

Relaterad kontakt