Alla nyheter

 • Vill du bli övningselev?

  KMH utbildar blivande musiklärare. Under utbildningen är det viktigt att studenterna får använda teorier om musikdidaktik och i praktiken lära ut på riktigt. Studenterna tar då emot övningselever.
 • Två skolor får förnyade certifikat för sin musik- och kulturundervisning

  Kvarnbyskolan i Rinkeby och Elinsborgsskolan i Tensta har båda fått Kungl. Musikhögskolans certifikat för att ha skapat musikaliska möten för eleverna, antagit en kulturplan där eleverna garanteras ku...
 • Övning i kreativitet kan skapa mer hållbar hälsa

  En ny hälsoplattform ”HeArtS” – (Health – Arts – Sustainability) har tagits fram där metoderna utgår från studenternas behov. Metoderna kan hjälpa till att bidra till mer hållbar hälsa i arbetslivet o...
 • Innovation in Music 2022

  Den 17 juni startar Innovation in Music 2022. Under tre dagar samlas musiker, akademiker, kreatörer, producenter, artister, innovatörer och branschfolk från hela världen för att delta i spännande samt...
 • Ny tvärvetenskaplig antologi: Vad innebär det att delta i musiklivet?

  Hur ser förutsättningarna ut idag för att spela, skapa och lära musik? Susanna Leijonhufvud och Karl Asp, lektorer i musikpedagogik på KMH, har samlat sju forskare från olika vetenskapliga discipliner...

Relaterad kontakt