Komposition filmmusik, kursplaner

År 1

Termin 1

Vid KMH:

Komposition filmmusik 1 (DA1060), 10 hp Pdf, 169.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Tekniker inom filmmusik A (DA1064), 5 hp Pdf, 176.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid SKH:

Filmberättande och dramaturgi 1 (2FBDRA), 4 hp
Filmmusik produktionsövning 1 (2FMP1A), 4,5 hp
Filmljudteknik 1 (2FLT1A), 6,5 hp

Termin 2

Vid KMH:

Komposition filmmusik 2 (DA1061), 10 hp Pdf, 208.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Tekniker inom filmmusik B (DA1065), 5 hp Pdf, 205.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid SKH:

Filmberättande och dramaturgi 2 (2FBD2A), 4,5 hp
Filmmusik produktionsövning 2 (2FMP2A), 7,5 hp
Filmljudteknik 2 (2FLT2A), 3 hp

År 2

Termin 3

Vid KMH:

Komposition filmmusik 3 (DA1062), 15 hp Pdf, 138.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid SKH:

Filmberättande och dramaturgi 3 (2FBD3A), 4,5 hp
Filmljudteknik 3 (FM116A), 3 hp
Självständigt arbete, filmmusik produktion (FM143A), 7,5 hp

Termin 4

Vid KMH:

Självständigt arbete, filmmusikkomposition (DA1063), 15 hp Pdf, 172.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid SKH:

Filmljudteknik 4 (2FLT4A), 7,5 hp
Självständigt arbete, filmmusik produktion (FM143A), 7,5 hp

Relaterad kontakt