Kandidatprogram

Kursplaner och utbildningsplaner för alla kandidatprogram.

Dirigering, kör

Dirigering kör, start hösten 2019 och senare

Dirigering kör, start hösten 2018 eller tidigare

Dirigering, orkester

Dirigering orkester, start hösten 2019 och senare

Dirigering orkester, start hösten 2018 eller tidigare

Komposition EAM

Komposition EAM, start hösten 2019 och senare

Komposition EAM, start hösten 2018 eller tidigare

Komposition, jazz

Komposition jazz, med start hösten 2018 eller tidigare

Komposition, konstmusik

Komposition, konstmusik, start hösten 2019 och senare

Komposition västerländsk konstmusik, start hösten 2018 eller tidigare

Musiker utomskandinavisk folkmusik/utomeropeisk konstmusik

Musiker utomskandinavisk folkmusik/utomeropeisk konstmusik, start hösten 2019 och senare

Musiker folk- och konstmusik från andra kulturer, start hösten 2018 eller tidigare

Musiker, jazz

Musiker jazz, start hösten 2019 och senare

Musiker jazz, start hösten 2018 eller tidigare

Musiker, klassisk musik

Musiker klassisk musik, start hösten 2024

Musiker klassisk musik, start hösten 2019 och senare

Musiker klassisk musik, start hösten 2018 eller tidigare

Musik klassisk musik Edsberg, hösten 2018 eller tidigare

Musiker, kyrkomusik

Musiker kyrkomusik, start hösten 2019 och senare

Musiker kyrkomusik, start hösten 2018 eller hösten 2019

Musiker kyrkomusik, start hösten 2017 eller tidigare

Musiker, tidig musik

Musiker tidig musik, start hösten 2019 och senare

Musiker tidig musik, start hösten 2018 eller tidigare

Musiker, svensk folkmusik

Musiker svensk folkmusik, start hösten 2019 och senare

Musiker svensk folkmusik, start hösten 2018 eller tidigare

Musikproduktion

Musikproduktion, start hösten 2019 och senare

Musik- och medieproduktion, start hösten 2018 eller tidigare

Musikterapeut

Musikterapeut, start hösten 2019 och senare

Relaterad kontakt