Musiker svensk folkmusik, kursplaner

Följande dokument gäller för programmet från och med HT 2019.

År 1

Termin 1

Huvud­instrument 1a, svensk folkmusik (AG8020), 10 hp Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ensemble och arrangering 1, svensk folkmusik (AG8022), 7,5 hp Pdf, 185.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 1, svensk folkmusik (AG8023), 5 hp Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.
Folkmusikens gehörsmetod (AG8080), 2,5 hp Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Digitala verktyg för musiker (EG1901), 5 hp Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 2

Huvud­instrument 1b, svensk folkmusik (AG8021), 10 hp Pdf, 182.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Ensemble och arrangering 1, svensk folkmusik (AG8022), 7,5 hp Pdf, 185.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 1, svensk folkmusik (AG8023), 5 hp Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.
Folkmusikens gehörsmetod (AG8080), 2,5 hp Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikhistoria (DG1902), 5 hp Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2

Termin 3

Huvud­instrument 2a, svensk folkmusik (AG8040), 10 hp Pdf, 183.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ensemble och arrangering 2, svensk folkmusik (AG8042), 5 hp Pdf, 184.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 2, svensk folkmusik (AG8043), 5 hp Pdf, 181.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Entreprenörskap i musik (CG1903), 5 hp Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp

Termin 4

Huvud­instrument 2b, svensk folkmusik (AG8041), 15 hp Pdf, 185.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Ensemble och arrangering 2, svensk folkmusik (AG8042), 5 hp Pdf, 184.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 2, svensk folkmusik (AG8043), 5 hp Pdf, 181.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp

År 3

Termin 5

Huvud­instrument 3a, svensk folkmusik (AG8060), 15 hp Pdf, 185.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Självständigt arbete (AG8090), 5 hp Pdf, 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

Termin 6

Huvud­instrument 3b, svensk folkmusik (AG8061), 10 hp Pdf, 183.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Självständigt arbete (AG8090), 10 hp Pdf, 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

Relaterad kontakt