Musiker utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik

Följande dokument gäller för programmet från och med HT 2019.

År 1

Termin 1

Huvud­instrument 1a, utomskandinavisk folkmusik/
utomeuropeisk konstmusik (AG8030), 10 hp Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ensemble och arrangering 1, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8032), 7,5 hp Pdf, 189.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 1, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8033), 5 hp Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Folkmusikens gehörsmetod (AG8080), 2,5 hp Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Digitala verktyg för musiker (CG1901), 5 hp Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 2

Huvud­instrument 1b, utomskandinavisk folkmusik/
utomeuropeisk konstmusik (AG8031), 10 hp Pdf, 183.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ensemble och arrangering 1, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8032), 7,5 hp Pdf, 189.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 1, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8033), 5 hp Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Folkmusikens gehörsmetod (AG8080), 2,5 hp Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikhistoria (DG1902), 5 hp Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2

Termin 3

Huvud­instrument 2a, utomskandinavisk folkmusik/
utomeuropeisk konstmusik (AG8050), 10 hp Pdf, 184.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ensemble och arrangering 2, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8052), 5 hp Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 2, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8053), 5 hp Pdf, 180.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Entreprenörskap i musik (CG1903), 5 hp Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp

Termin 4

Huvud­instrument 2b, utomskandinavisk folkmusik/
utomeuropeisk konstmusik (AG8051), 15 hp Pdf, 184.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ensemble och arrangering 2, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8052), 5 hp Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 2, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik (AG8053), 5 hp Pdf, 180.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp

År 3

Termin 5

Huvud­instrument 3a, utomskandinavisk folkmusik/
utomeuropeisk konstmusik (AG8070), 15 hp Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Självständigt arbete (AG8090), 5 hp Pdf, 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

Termin 6

Huvud­instrument 3b, utomskandinavisk folkmusik/
utomeuropeisk konstmusik (AG8071), 10 hp Pdf, 183.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Självständigt arbete (AG8090), 10 hp Pdf, 98.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

Relaterad kontakt