Musiker jazz, kursplaner

Följande dokument gäller för programmet från och med HT 2019.

År 1

Termin 1

Huvud­instrument 1a, jazz (BG8020), 10 hp Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ensemble 1, jazz (BG8022), 5 hp Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekt 1, jazz (BG8028), 2,5 hp Pdf, 144.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Jazz­harmoni­lära 1 (BG8027), 5 hp Pdf, 99.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Jazzgehör 1 (BG8025), 2,5 hp Pdf, 145.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Digitala verktyg för musiker (EG1901), 5 hp Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 2

Huvud­instrument 1b, jazz (BG8021), 10 hp Pdf, 116.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ensemble 2, jazz (BG8023), 5 hp Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekt 1, jazz (BG8028), 2,5 hp Pdf, 144.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Jazz­arrangering 1 (BG8024), 5 hp Pdf, 100.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Jazzgehör 1 (BG8025), 2,5 hp Pdf, 145.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikhistoria (DG1902), 5 hp Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2

Termin 3

Huvud­instrument 2a, jazz (BG8030), 10 hp Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ensemble 3, jazz (BG8034), 5 hp Pdf, 101.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekt 2, jazz (BG8033), 2,5 hp Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Jazzgehör 2 (BG8026), 2,5 hp Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Entreprenör­skap i musik (CG1903), 5 hp Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp

Termin 4

Huvud­instrument 2b, jazz (BG8031), 10 hp Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster.
Ensemble 4, jazz (BG8035), 5 hp Pdf, 101.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Projekt 2, jazz (BG8033), 2,5 hp Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Jazzgehör 2 (BG8026), 2,5 hp Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikproduktion, jazz (BG8032), 5 hp Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp

År 3

Termin 5

Huvud­instrument 3a, jazz (BG8040), 10 hp Pdf, 157.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Arbets­marknads­kunskap och entreprenörskap, jazz (BG8042), 2,5 hp Pdf, 77.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Självständigt arbete (BG8050), 7,5 hp Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

Termin 6

Huvud­instrument 3b, jazz (BG8041), 10 hp Pdf, 116.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Arbets­marknads­kunskap och entreprenörskap, jazz (BG8042), 2,5 hp Pdf, 77.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Självständigt arbete (BG8050), 7,5 hp Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Valbar kurs, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

Relaterad kontakt