Musikterapeut, kursplaner

Följande dokument gäller för programmet från och med HT 2021.

År 1

Termin 1

Musik och hälsa (FG2050), 5 hp Pdf, 87.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Introduktion till akademiska studier (FG2051), 5 hp Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Spel, sång och ensemble 1 (FG8001), 7,5 hp Pdf, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori och musikhistoria (FG8002), 7,5 hp Pdf, 82.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Lärande och pedagogik (FG8008), 5 hp Pdf, 87.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 2

Introduktion till musikterapi (FG2052), 12,5 hp Pdf, 82.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Samspel i musikterapi (FG2053), 7,5 hp Pdf, 87.7 kB, öppnas i nytt fönster.
VFU och handledning 1 (FG2061), 5 hp Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Spel, sång och ensemble 1 (FG8001), 5 hp Pdf, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2

Termin 3

Musikterapiteori och metod (FG2054), 7,5 hp Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster.
VFU och handledning 2 (FG2062), 5 hp Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Utvecklingspsykologi och specialpedagogik (FG8028), 2,5 hp Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Instrument/sång och ensemble 1 (FG8003), 10 hp Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Entrepenörskap i musik (CG1903), 5 hp Pdf, 178.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 4

Musikterapiteori och metod (FG2054), 5 hp Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster.
VFU och handledning 2 (FG2062), 5 hp Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikpsykologi (FG2055), 5 hp Pdf, 78.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Utvecklingspsykologi och specialpedagogik (FG8028), 2,5 hp Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sociala relationer och hälsa (FG8029), 5 hp Pdf, 82.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Instrument/sång och ensemble 1 (FG8003), 7,5 hp Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.

År 3

Termin 5

Dialogisk improvisation (FG2071), 5 hp Pdf, 86.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Interterapi (FG2072), 7,5 hp Pdf, 84.3 kB, öppnas i nytt fönster.
VFU och handledning 3 (FG2073), 5 hp Pdf, 88.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Forskningsförberedande kurs (FG8031), 2,5 hp Pdf, 83 kB, öppnas i nytt fönster.
Introduktion till forskningsmetoder (FG8030), 5 hp Pdf, 84.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik och didaktik (FG8038), 5 hp Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 6

VFU och handledning 3 (FG2073), 2,5 hp Pdf, 88.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Arrangering, komposition och singer/songwriting (FG2074), 5 hp Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommunikativt musicerande (FG2075), 7,5 hp Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster.
Självständigt arbete, musikpedagogik med inriktning musikterapi (FG2080), 15 hp Pdf, 97.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt