Högskolebibliotek

Högskolans bibliotek ansvarar för samlingar av noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Här finns även ett stort antal uppsatser och examensarbeten skrivna på KMH, men även på övriga musikhögskolor i landet. Service och tjänster vänder sig i första hand till studenter, forskare och personal vid KMH.

Biblioteket ansvarar även för bibliotekstjänster, läsplatser och utrustning i KMH:s biblioteksbyggnad, det före detta stallet.

bibliotek.kmh.se

Relaterad kontakt