Högskolans ledning

KMH leds av rektor, prorektor och högskoledirektör.

Rektor

Rektors ansvar är att leda verksamheten vid högskolan. Rektor ingår i högskolans styrelse, är ordförande i högskolans disciplinnämnd samt i högskolans personalansvarsnämnd.

Rektor är högskolans högsta akademiska och konstnärliga företrädare. Det omfattar ansvar för att verksamheten håller den konstnärliga och vetenskapliga nivå som beslutats av styrelsen i KMH:s strategi. Som myndighetens chef ska rektor se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

Johannes Landgren

Kungliga Musikhögskolans rektor Helena Wessman

Foto: Per Kristiansen

Johannes Landgren tillträdde som tillförordnad rektor 1 november 2023 och tjänstgör fram tills en ordinarie rektor har rekryterats och utsetts. Han har sedan september 2019 varit prorektor på KMH. Sedan 2017 är han gästprofessor i orgel på KMH och professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Johannes Landgren är även frilansande organist och dirigent. Han bedriver också postdoktoral forskningsverksamhet vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, där han var föreståndare för forskarutbildningen och även var prodekan 2012–2018.

Prorektor

Prorektor utses av styrelsen och är ställföreträdande om rektor inte kan fullgöra sina uppgifter. Prorektor har även i uppdrag av rektor att ansvara för ett flertal av högskolans verksamhetsfält, bland annat forskning och forskningsrelaterade frågor.

Henrik Frisk

Henrik Frisk

Foto: Melina Hägglund

Henrik Frisk tillträdde som tillförordnad prorektor 13 november 2023. Uppdraget som prorektor löper parallellt med rektors förordnande, det vill säga tills dess att en ny ordinarie rektor är på plats.

Henrik Frisk är professor i musik med inriktning mot digital ljudkonst på institutionen för komposition, dirigering och musikteori, och aktiv nationellt och internationellt som saxofonist, tonsättare, forskare, lärare och föreläsare.

Högskoledirektör

Högskoledirektören är ansvarig för beredning och föredragning av ärenden som beslutas av rektor och högskolestyrelse. Högskoledirektören beslutar i frågor som rör fastigheter, inredning, utrustning samt den verksamhet som utförs inom Högskoleförvaltning och Högskolebibliotek.

Högskoledirektören ska även utgöra strategiskt stöd för rektor för att KMH ska uppfylla kraven som myndighet.

Kersti Hedqvist

Kersti Hedqvist har uppdraget som högskoledirektör tillträdde som högskoledirektör i april 2023. Som högskoledirektör är hon högsta chef för KMH:s stödorganisation, som utgörs av högskoleförvaltning och bibliotek.

Relaterad kontakt