Högskolans ledning

KMH leds av rektor, prorektor och högskoledirektör.

Rektor

Rektors ansvar är att leda verksamheten vid högskolan. Rektor ingår i högskolans styrelse, är ordförande i högskolans disciplinnämnd samt i högskolans personalansvarsnämnd.

Rektor är högskolans högsta akademiska och konstnärliga företrädare. Det omfattar ansvar för att verksamheten håller den konstnärliga och vetenskapliga nivå som beslutats av styrelsen i KMH:s strategi. Som myndighetens chef ska rektor se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

Helena Wessman

Kungliga Musikhögskolans rektor Helena Wessman

Foto: Melina Hägglund

Helena Wessman tillträdde som rektor för Kungl. Musikhögskolan 5 juni 2019. Helena har en bakgrund som professionell trombonist, utbildad vid KMH, och har spelat med bland annat Regionmusiken i Linköping och Musik i Uppland.

I närmare 25 år har Helena verkat som musikadministratör och ledare på olika poster inom svenskt musikliv, senast som konserthuschef för Berwaldhallen i Stockholm.

Prorektor

Prorektor utses av styrelsen och är ställföreträdande om rektor inte kan fullgöra sina uppgifter. Prorektor har även i uppdrag av rektor att ansvara för ett flertal av högskolans verksamhetsfält, bland annat internationalisering och extern finansiering.

Johannes Landgren

Foto: Melina Hägglund

Johannes Landgren tillträdde som prorektor i september 2019. Han är sedan 2017 gästprofessor i orgel på KMH och professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Johannes Landgren är även frilansande organist och dirigent. Han bedriver också postdoktoral forskningsverksamhet vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, där han var föreståndare för forskarutbildningen och även var prodekan 2012-2018.

Högskoledirektör

Högskoledirektören är ansvarig för beredning och föredragning av ärenden som beslutas av rektor och högskolestyrelse. Högskoledirektören beslutar i frågor som rör fastigheter, inredning, utrustning samt den verksamhet som utförs inom Högskoleförvaltning och Högskolebibliotek.

Högskoledirektören ska även utgöra strategiskt stöd för rektor för att KMH ska uppfylla kraven som myndighet.

Kersti Hedqvist

Kersti Hedqvist har uppdraget som högskoledirektör tillträdde som högskoledirektör i april 2023. Som högskoledirektör är hon högsta chef för KMH:s stödorganisation, som utgörs av högskoleförvaltning och bibliotek.

Relaterad kontakt