Barn som spelar viola.

Foto: Mira Åkerman.

Utbud för övningselever

När intresseanmälan är öppen kan du välja mellan ett antal instru­ment och kurser. Vi kan inte lova att all under­visning blir av. Våra lärar­studenters val av instru­ment och behov styr vilken övnings­under­visning som genomförs från år till år.

Anmälan för att bli övningselev i ensemblespel VT 2021 öppen

Så funkar anmälan

Frågor

Om du har frågor, kontakta oss på ovningsundervisning@kmh.se. Du kan också e-posta frågor till Björg Ollén, bjorg.ollen@kmh.se, som är ansvarig studierektor för övningsundervisningen.

Anmälan stängd för HT 2020.

Ensemble

Vt-21 startar vi övningsundervisning i ensemblespel på KMH.

Det går att anmäla sig individuellt eller som grupp/ensemble som redan spelar ihop.

Alla instrument (även sång) och genrer är välkomna: Klassisk, hip-hop, jazz, rock, pop, fusion, m.m.

Tid: tisdagar kl. 16.30 – 17.30 eller 18.00 – 19.00 beroende på ensemblens sammansättning.

Undervisningen är ca. 10 tillfällen under vt-21

Plats: KMH, Kungl. Musikhögskolan Valhallavägen 105

Kostnad: 250:-

Ålder: från 15 år och uppåt.

Du som spelar bör ha kommit en bit på ditt instrument.

Ensemblerna kommer spela på fortsättnings- och avancerad nivå.

Anmälan är öppen t.o.m. 1 november.

Senast 14 december kommer du få besked om du fått plats eller ej.

Urvalet av övningselever och ensemblesammansättningar görs utifrån musiklärarstudenternas specifika behov inom ramen för utbildningen.

Välkommen med din anmälan!

Gå till anmälan

Sång

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin. 500 kr/termin.

Genrer: klassisk, musikal, visa, gospel, jazz, soul, folkmusik eller pop/rock.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: från 12 år och uppåt.

Övrigt: du blir kallad till provsjungning i början på september. Provsjungningen gör vi för att matcha övningseleven med lärarstudentens behov. Det är alltså inte hur bra du sjunger som avgör om du erbjuds en plats eller ej.

Anmälan stängd.

Akustisk gitarr

Gruppundervisning 2 personer, 10 lektioner á 30 min per termin. 250 kr/termin.

Genre: alla genrer.

Nivå: nybörjare.

Ålder: grundskolebarn.

Anmälan stängd.

Elgitarr

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genrer: alla genrer.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: från 12 år och uppåt.

Anmälan stängd.

Saxofon

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genre: jazz/improvisation.

Nivå: fortsättningsnivå och avancerad nivå. Ska ha spelat saxofon i minst 3 år.

Ålder: från 13 år och uppåt.

Anmälan stängd.

Elbas, kontrabas

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genrer: blandat.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: alla åldrar.

Övrigt: elbas eller kontrabas.

Anmälan stängd.

Piano

Individuella lektioner 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

eller

Gruppundervisning 10 lektioner/termin. 2 personer 30 min, 3-4 personer 40 min/lektion. 250 kr/termin.

Genre: klassisk, jazz eller brukspiano (visa/pop/rock). Nybörjare väljer inte genre – får prova på lite av varje.

Nivå: nybörjare eller fortsättnings/avancerad nivå.

Ålder: grundskolebarn på nybörjarnivå; alla åldrar på fortsättnings/avancerad nivå.

Övrigt: du kan anmäla intresse till grupp, individuell undervisning eller båda två. Vilket alternativ som sedan erbjuds styrs av studenternas behov.

Anmälan stängd.

Trumset

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genrer: jazz/soul/funk eller pop/rock.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: 10 - 22 år

Anmälan stängd.

Violin, cello

Individuella lektioner

10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genre: klassisk.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: alla åldrar.

Övrigt: övningseleverna får även delta i övningsorkester, 60 min/vecka, utan extra kostnad. Yngre elever/nybörjare får kortare lektioner, elever på avancerad nivå får längre lektioner.

Barngrupp

10 tillfällen á 45 min per termin inklusive en konsert, 250 kr/termin.

Genre: klassisk.

Nivå: Oftast nybörjarnivå, ibland fortsättningsnivå.

Ålder: 5-8 år.

Övningsorkester utan att vara individuell övningselev

60 min per vecka, 250 kr/termin.

OBS: genomförandet av övningsorkester är beroende av kursinnehåll.

Genre: klassisk.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: alla åldrar.

Anmälan stängd.

Musikteori

Kurs. Undervisning i grupp, 10 tillfällen á 60 min per termin, 250 kr/termin.

Innehåll:

Du lär dig om harmonik, om hur ackord länkas samman till en låt.
Du lär dig om taktarter, rytmer, hur man kan skriva stämmor.
Du lär dig att förstå musikaliska former och vi visar dig de bakomliggande strukturerna.

Nivå: grundläggande notkunskap erfordras.

Ålder: från 16 år och uppåt.

Övrigt: vid behov delas gruppen in i nivåer.

Anmälan stängd.

Musikproduktion, medieproduktion

Oftast gruppundervisning, cirka 10 timmar per termin. 250 kr/termin.

Innehåll: varierande, allt från låtskrivning, inspelning, mixning, webbdesign, foto och video till digitalt skapande.

Nivå: alla nivåer

Ålder: alla åldrar.

Övrigt: lektionernas längd och frekvens varierar från år till år. Undervisningen utgår från musikproduktion och medieproduktion på motsvarande gymnasienivå.

Anmälan stängd.

Rytmik

Gruppundervisning, 10 tillfällen á 45-60 min per termin, 250 kr/termin.

Innehåll: I rytmiken arbetar vi genom rörelse med musikens beståndsdelar, exempelvis puls, tempo och rytm såväl som tonhöjd, ackord och musikalisk gestaltning.

Undervisningen sker i grupp och innehåller sång, musicerande, lyssnande och samspel i kombination med rörelse.

Rytmik i grupp rekommenderas som komplement till instrumental- och sångundervisning.

Ålder: alla åldrar.

Nivå: Höstterminen, nybörjare på rytmik. Vårterminen, nybörjare samt fortsättningsnivå på rytmik. Förkunskaper i musik samt sång/instrument kan variera.

Övrigt: Eleverna delas in i grupper beroende på ålder och nivå.

Anmälan stängd.