Utbud för övningselever

Här kan du välja mellan ett antal instru­ment och kurser. Vi kan inte lova att all under­visning blir av. Våra lärar­studenters val av instru­ment och behov styr vilken övnings­under­visning som genomförs från år till år.

Anmälan till ensemble öppen

Nu kan du anmäla dig till övningsundervisning i ensemble som kommer hållas under vårterminen 2022.

Anmälan stänger 1 november. Senast 10 december får du besked om du fått plats eller inte.

Anmälan för att bli övningselev i höst är stängd

Anmälan inför höstterminen är stängd. Du som har anmält dig får besked senast den 30 september oavsett om du fått en plats eller inte.

Frågor

Om du har frågor, kontakta oss på ovningsundervisning@kmh.se. Du kan också e-posta frågor till Björg Ollén, bjorg.ollen@kmh.se, som är ansvarig studierektor för övningsundervisningen.

Ensemble

10 tillfällen VT22, 250 kr/termin.

Du kan anmäla dig individuellt eller som grupp (om ni redan är en grupp som spelar tillsammans).

Ålder: från 15 år och uppåt (även vuxna).

Instrument: Alla instrument och även sång är välkomna.

Nivå: Fortsättnings- och avancerad nivå.

Genrer: Alla genrer är välkomna – klassiskt, pop, jazz, rock etc.

Dag och tid: Tisdagar efter 16.30 i KMH:s lokaler på Vallhallavägen i Stockholm.

Anmälan är öppen 15 september - 1 november

Anmäl dig till ensemble

Klarinett

Individuella lektioner: 10 tillfällen á 30 min per termin, 500 kr/termin

eller

Gruppundervisning: 10 tillfällen á 30-40 min per termin, 250 kr/termin

Genrer: blandat.

Nivå: nybörjare.

Ålder: alla åldrar.

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till klarinett

Akustisk gitarr

Gruppundervisning 2 personer, 10 lektioner á 30 min per termin. 250 kr/termin.

Genre: alla genrer.

Nivå: nybörjare och fortsättningsnivå.

Ålder: grundskolebarn.

 

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till akustisk gitarr

Blockflöjt

Individuella lektioner: 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genrer: alla genrer.

Nivå: fortsättningsnivå.

Ålder: alla åldrar.

 

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till blockflöjt

Elgitarr

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genrer: alla genrer.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: från 12 år och uppåt.

 

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till elgitarr

Elbas, kontrabas

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genrer: blandat.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: alla åldrar.

Övrigt: elbas eller kontrabas.

 

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till elbas, kontrabas

Musikproduktion, medieproduktion

Oftast gruppundervisning, cirka 10 timmar per termin. 250 kr/termin.

Innehåll: varierande, allt från låtskrivning, inspelning, mixning, webbdesign, foto och video till digitalt skapande.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: alla åldrar.

Övrigt: lektionernas längd och frekvens varierar från år till år. Undervisningen utgår från musikproduktion och medieproduktion på motsvarande gymnasienivå.

 

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till musik- och medieproduktion

Musikteori

Kurs. Undervisning i grupp, 10 tillfällen á 60 min per termin, 250 kr/termin.

Innehåll:

Du lär dig om harmonik, om hur ackord länkas samman till en låt.
Du lär dig om taktarter, rytmer, hur man kan skriva stämmor.
Du lär dig att förstå musikaliska former och vi visar dig de bakomliggande strukturerna.

Nivå: grundläggande notkunskap erfordras.

Ålder: från 16 år och uppåt.

Övrigt: vid behov delas gruppen in i nivåer.

 

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till musikteori

Orgel

Individuella lektioner: 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genre: klassiskt.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: alla åldrar.

 

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till orgel

Piano

Individuella lektioner: 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

eller

Gruppundervisning 10 lektioner/termin. 2 personer 30 min, 3-4 personer 40 min/lektion. 250 kr/termin

Genre: klassisk, jazz ellerblandat (visa/pop/rock).

Nivå: nybörjare eller fortsättnings/avancerad nivå.

Ålder: grundskolebarn på nybörjarnivå; alla åldrar på fortsättnings/avancerad nivå.

Övrigt: Nybörjarundervisning sker individuellt eller i grupp, och undervisning på fortsättnings- och avancerad nivå sker individuellt.


Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till piano

Rytmik

Gruppundervisning, 10 tillfällen á 45-60 min per termin, 250 kr/termin.

Innehåll: i rytmiken arbetar vi genom rörelse med musikens beståndsdelar, exempelvis puls, tempo och rytm såväl som tonhöjd, ackord och musikalisk gestaltning.

Undervisningen sker i grupp och innehåller sång, musicerande, lyssnande och samspel i kombination med rörelse.

Rytmik i grupp rekommenderas som komplement till instrumental- och sångundervisning.

Ålder: alla åldrar.

Nivå: alla nivåer.

Övrigt: Eleverna delas in i grupper beroende på ålder och nivå.


Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till rytmik

 

Saxofon

Individuella lektioner: 10 tillfällen á 30 min per termin, 500 kr/termin

eller

Gruppundervisning: 10 tillfällen á 30-40 min per termin, 250 kr/termin

Genrer: blandat.

Nivå: nybörjare.

Ålder: alla åldrar.

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till saxofon

Sång

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin. 500 kr/termin.

Genrer: klassisk, musikal, visa, gospel, jazz, soul, folkmusik eller pop/rock.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: från 12 år och uppåt.

Övrigt: du blir kallad till provsjungning i början på september. Provsjungningen gör vi för att matcha övningseleven med lärarstudentens behov. Det är alltså inte hur bra du sjunger som avgör om du erbjuds en plats eller ej.

 

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till sång

Trumset

Individuella lektioner, 10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genrer: alla genres.

Nivå: nybörjare, fortsättning och avancerad nivå.

Ålder: 10 år - 30 år.


Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till trumset

Violin, cello

Individuella lektioner

10 st á 30 min per termin, 500 kr/termin.

Genre: klassisk.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: alla åldrar.

Övrigt: övningseleverna får även delta i övningsorkester, 60 min/vecka, utan extra kostnad. Yngre elever/nybörjare får kortare lektioner, elever på avancerad nivå får längre lektioner.

Barngrupp

10 tillfällen á 45 min per termin inklusive en konsert, 250 kr/termin.

Genre: klassisk.

Nivå: Oftast nybörjarnivå, ibland fortsättningsnivå.

Ålder: 5-8 år.

Övningsorkester utan att vara individuell övningselev

60 min per vecka, 250 kr/termin.

OBS: genomförandet av övningsorkester är beroende av kursinnehåll.

Genre: klassisk.

Nivå: alla nivåer.

Ålder: alla åldrar.


Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till violin, cello

Cello (endast nybörjare)

Individuella lektioner: 10 tillfällen á 30 min per termin, 500 kr/termin

eller

Gruppundervisning: 10 tillfällen á 30-40 min per termin, 250 kr/termin

Genrer: blandat.

Nivå: nybörjare.

Ålder: alla åldrar.

Anmälan är öppen 1 juni-15 aug

Anmäl dig till cello