Instrument och utrustning

Följande gäller för lånade instrument och annan utrustning på KMH.

Dagslån på campus

Internservice lånar ut instrument och utrustning för dagslån. Du får använda lånad utrustning på campus.

Lämna tillbaka

Du är ansvarig för det du lånat fram tills dess att personal på Internservice tagit emot och skannat av utrustningen. Om servicedisken är obemannad, vänta eller återkom senare – lämna inte utrustning obevakad på servicedisken. 

Internservices öppettider

Långlån, instrumentvård

KMH:s instrumenttekniker Stefan Lindholm är fiolbyggare och utför service och reparation av stränginstrument i sin verkstad. Han har även möjlighet att låna ut stråk- och blåsinstrument samt akustiska gitarrer.

stefan.lindholm@kmh.se
08-16 18 48
Entréplan, lamell C, längst in i Erling-Perssonatriet. Öppettider på dörren.

Projekt, långlån och användning utanför campus

Anmälan om behov av utrustning och instrument görs av ansvarig lärare minst en vecka i förväg på utrustningsblankett som finns i Internservice. Glöm inte att ange anledning till utrustningsbehovet.

Ömtåliga klaverinstrument

I flera lokaler finns två flyglar. Den ena flygeln är avsedd för undervisning och skall hållas låst. Den får inte användas för övning.

Stackelbrädor

Cellister ska använda stackelbrädor. Skada på golv som orsakats av att man inte använt stackelbräda debiteras den som orsakat skadan.

Privat utrustning

KMH ansvarar inte för privat utrustning eller instrument. Se till att ha täckande försäkring, och märk för din egen skull all egen utrustning som du förvarar på campus.

Bokning, frågor och felanmälan

Kontakta Internservice

helpdesk.kmh.selänk till annan webbplats, välj Begäran -> Internservice -> lämplig ärendetyp.

internservice@kmh.se

08-16 18 02
08-16 18 99

Relaterad kontakt