Instrument och utrustning

Följande gäller för utlåning och använding av lånade instrument på KMH.

Dagslån på campus

Internservice lånar ut instrument och utrustning för dagslån. Du får använda lånat utrustning på campus.

Lämna tillbaka

Lämna inte utrustning obevakad på servicedisken. Du är ansvarig för det du lånat fram tills dess att personal på Internservice tagit emot och skannat av utrustningen.

Öppettider

  • Vardagar 8.00-20.00, stängt för morgonmöte 9.30-10.00. Återlämning av lånad utrustning till vakt 20.00-22.00. 
  • Lördag-söndag 9.15-18.30. Återlämning av lånad utrustning till vakt 19.00-22.00.

Långlån, instrumentvård

KMH:s instrumenttekniker Kenneth Jansson är fiolbyggare och utför service och reparation av stränginstrument i sin verkstad. Han har även möjlighet att låna ut stråk- och blåsinstrument samt akustiska gitarrer.

kenneth.jansson@kmh.se
08-16 18 48
Entréplan, lamell C, längst in i Erling-Perssonatriet. Öppettider på dörren.

Projekt, långlån och användning utanför campus

Anmälan om behov av utrustning och instrument görs av ansvarig lärare minst en vecka i förväg på utrustningsblankett som finns i Internservice. Glöm inte att ange anledning till utrustningsbehovet.

Ömtåliga klaverinstrument

I flera lokaler finns två flyglar. Den ena flygeln är avsedd för undervisning och skall hållas låst. Den får inte användas för övning.

Stackelbrädor

Cellister ska använda stackelbrädor. Skada på golv som orsakats av att man inte använt stackelbräda debiteras den som orsakat skadan.

Privat utrustning

KMH ansvarar inte för privat utrustning eller instrument. Se till att ha täckande försäkring, och märk för din egen skull all egen utrustning som du förvarar på campus.