Instrument och utrustning

Följande gäller för lånade instrument och annan utrustning på KMH.

Dagslån på campus

Internservice lånar ut instrument och utrustning för dagslån.

Följande gäller för lånad utrustning:

  • Du får använda utrustningen på campus.
  • Du är ansvarig för det du lånat.
  • Lämna tillbaka till personal i Internservice, som tar emot och skannar av utrustningen.
  • Om servicedisken är obemannad när du ska lämna tillbaka, vänta eller återkom senare.
  • Lämna aldrig lånad utrustning obevakad på servicedisken eller annan öppen plats. 

Bokning, frågor och felanmälan

helpdesk.kmh.selänk till annan webbplats

  • Välj Begäran
  • Välj Internservice eller, för instrumentvård och lokalvård, välj Serviceavdelningen.
  • Välj lämplig ärendetyp.

internservice@kmh.se

08-16 18 02
08-16 18 99

Internservices öppettider

Långlån, instrumentvård

KMH:s instrumenttekniker Stefan Lindholm är fiolbyggare och utför service och reparation av stränginstrument i sin verkstad. Han har även möjlighet att låna ut stråk- och blåsinstrument samt akustiska gitarrer.

stefan.lindholm@kmh.se
08-16 18 48
Entréplan, lamell C, längst in i Erling-Perssonatriet. Öppettider på dörren.

Projekt, långlån och användning utanför campus

Anmälan om behov av utrustning och instrument görs av ansvarig lärare minst en vecka i förväg. Blankett för detta, utrustningsblankett, finns i Internservice. Glöm inte att ange anledning till utrustningsbehovet.

Övrig utrustning

Stackelbrädor

Cellister ska använda stackelbrädor. Skada på golv som orsakats av att man inte använt stackelbräda debiteras den som orsakat skadan.

Ömtåliga klaverinstrument

I flera lokaler finns två flyglar. Den ena flygeln är avsedd för undervisning och skall hållas låst. Den får inte användas för övning.

Privat utrustning

KMH ansvarar inte för privat utrustning eller instrument. Se till att ha täckande försäkring, och märk för din egen skull all egen utrustning som du förvarar på campus.

Relaterad kontakt