Kopiering och utskrifter

Alla anställda har tillgång till skrivare på KMH. Du når skrivarna endast när du är ansluten till KMH:s nätverk.

Så skriver du ut

Ditt passerkort kopplas (associeras) till ditt användarkonto och du hämtar ut dina utskrifter med hjälp av passerkortet. Ta med dig kortet när du hämtar dina utskrifter.

Du måste vara ansluten till KMH:s nätverk för att nå skrivarna. Du som är anställd kan skriva ut, kopiera och skanna på alla skrivare som är anslutna till KMH:s nätverk.

Den allra första gången du skriver ut frågar systemet vilket användarkonto passerkortet ska associeras till. Därefter behöver du bara blippa kortet, så blir skrivaren tillgänglig. Kostnaderna belastar din akademi/avdelning.

Det spelar ingen roll vid vilken multifunktionsskrivare du hämtar dina utskrifter. Utskrifterna skickas till den skrivare du befinner dig vid.

Vilka utskriftsköer används på KMH?

Inom KMH så används följande utskriftsköer:

  • KMH-NORMAL, den vanligaste skrivarkön. Gråskala A4. Välj denna först.
  • KMH-NORMAL A3, gråskala på A3.
  • KMH-DOUBLE, om du direkt vill ha en dubbelsidig utskrift.
  • KMH-DOUBLE A3, dubbelsidig A3, gråskala.
  • KMH-COLOR, enkelsidig färgutskrift på A4.
  • KMH-COLOR A3, enkelsidig färgutskrift på A3.
  • KMH-DOUBLE-COLOR, dubbelsidig färgutskrift på A4.
  • KMH-DOUBLE-COLOR A3, dubbelsidig färgutskrift på A3.

Skriva ut från en privat dator – webbutskrift

Du kan skriva ut från en privat dator, men det är lite krångligare. Du kan bara skriva ut dokument i Office- eller PDF-format.

Webbutskrifter

Kopieringsregler för högskolor och universitet

Bonus Copyright Access är en samordnad licens från upphovsmän, förlag på text-, bild- och notområdet och utgivare. Licensen reglerar våra regler för kopiering.

Kopieringsregler Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt