Kalendrar i Outlook

Här finns instruktion för hur du kan visa olika kalendrar i Outlook, både gemensamma kalendrar och enskilda medarbetares.

Gemensamma kalendrar

I KMH Kalendarium visas när rektorskollegium och förvaltningsavdelningens månadsmöten äger rum, samt högskolestyrelsens, UF-nämndens, och Lärarförslagsnämndens sammanträden och aktiviteter.

En del avdelningar, institutioner och andra grupperingar har egna gemensamma kalendrar som kan vara bra att komma åt eller prenumerera på. Det är också användbart att kunna komma åt medarbetares kalendrar vid bokning av möten.

I Outlook via webbläsare på dator

  • I vänsterspalten högerklickar du på Dina kalendrar eller Andra kalendrar och väljer Öppna kalender.
  • I fältet Från katalog och skriver du in kalenderns medarbetarens namn och markerar kontot när det visas i listan över förslag.
  • Klicka på Öppna. Kalendern visas nu i vänsterspalten tillsammans med din egen.

I Outlook-klienten på dator

  • Klicka på Öppna delad kalender i fliken Start
    eller
    Välj Arkiv -> Öppna -> Annan användares mapp.
  • I sökfältet i dialogrutan som visas skriver du in kalenderns eller medarbetarens namn och markerar kontot när det visas i listan över förslag.
  • Klicka på Öppna. Kalendern visas nu i vänsterspalten tillsammans med din egen.

Relaterad kontakt