Läsår och ramtider

Läsåret omfattar 40 veckor. Här finns datum för terminsstarter och högtider, och information om läsårsplanen och dess olika begrepp: periodveckor, intensivveckor med flera. Här hittar du även ramtider för undervisning, som anger mellan vilka klockslag undervisningstiden ska vara förlagd.

Läsårsplanen

Läsåret 2018/2019

Höstterminen pågår 3 september 2018 – 20 januari 2019.
Registrering är öppen 20 augusti – 6 september.

Vårterminen pågår 21 januari – 9 juni 2019.
Registrering är öppen 14 – 24 januari.

Läsårsplan 2018/2019PDF

Läsårsplan, utökad med produktioner med meraPDF

Läsåret 2019/2020

Höstterminen pågår 2 september 2019 – 19 januari 2020.
Registreringen är öppen 26 augusti – 5 september.

Vårterminen pågår 20 januari – 7 juni 2020.
Registreringen är öppen 13 – 26 januari.

Läsårsplan 2019/2020PDF

Läsåret 2020/2021

Höstterminen pågår 31 augusti 2020 – 17 januari 2021.

Vårterminen pågår 18 januari – 6 juni 2021.

Läsårsplan 2020/2021PDF

Begrepp i läsårsplanen

Periodveckor (reguljärveckor)

Sex perioder om fem veckor vardera med schemalagd undervisning. Allmänna helgdagar kan göra att vissa perioder inte innehåller fem fullständiga veckor.

Intensivveckor

Fyra enstaka veckor mellan periodveckorna, som ägnas åt produktioner, projekt och/eller intensivkurser.

Examinationsveckor

En vecka i slutet av varje termin som i första hand är avsedd för examinationer.

Antagningsveckor

Under vecka 11 schemaläggs ingen undervisning. Lokaler och utrustning används huvudsakligen för de pågående antagningsproverna.

Under vecka 21 schemaläggs viss undervisning, men antagningsproven har företräde till lokalerna.

Introduktionsvecka

Registrering och gemensamma aktiviteter, som workshops, informationsmöten och annat, för nyantagna studenter. Ligger som regel veckan före höstterminens start.

Gemensamma högtider

I samband med terminsavslutningarna firar studenter och personal gemensamma högtider, julhögtiden och sommarhögtiden.

Ramtider för undervisning

Undervisningen äger rum:

  • Kl 8.45-12.15.
  • Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 13.30-18.00
    samt torsdag kl 13.30-15.00.

Övriga tider kommer lärare och berörd student/berörda studenter överens om.

Följande tider får ingen schemalagd undervisning äga rum:

  • Lunch kl 12.15-13.30
  • Helgfria torsdagar kl. 15.15-17.00. Reserverat för högskolans sammanträden där lärare och studentrepresentanter deltar, rektorskollegier, pedagogiskt forum för lärare, samt högre seminarium för professorer, lektorer och doktorander med mer.

Schema för torsdagar läsåret 2018/2019PDF

Relaterad kontakt