Läsår och ramtider

Läsåret omfattar 40 veckor. Det finns några olika typer av veckor som är viktiga att känna till – periodveckor, intensivveckor med flera. Det finns också ramtider för undervisning, som anger mellan vilka klockslag undervisningstiden ska vara förlagd.

Läsårsplanen

Höstterminen pågår 28 augusti 2017 – 14 januari 2018.

Vårtterminen pågår 15 januari – 3 juni 2018.

LäsårsplanPDF

Läsårsplan, utökad med produktioner med meraPDF

Begrepp i läsårsplanen

Periodveckor (reguljärveckor)

Sex perioder om fem veckor vardera med schemalagd undervisning. Allmänna helgdagar kan göra att vissa perioder inte innehåller fem fullständiga veckor.

Intensivveckor

Fyra enstaka veckor mellan periodveckorna, som ägnas åt produktioner, projekt och intensivkurser.

Examinationsveckor

En vecka i slutet av varje termin som i första hand är avsedd för examinationer.

Antagningsveckor

Under dessa vecka 11 schemaläggs ingen undervisning. Lokaler och utrustning används huvudsakligen för de pågående antagningsproverna.

Under vecka 21 schemaläggs viss undervisning, men antagningsproven har företräde till lokalerna.

Introduktionsvecka

Registrering och gemensamma aktiviteter, som workshops, informationsmöten och annat, för nyantagna studenter. Ligger som regel veckan före höstterminens start.

Gemensamma högtider

I samband med terminsavslutningarna firar studenter och personal gemensamma högtider, julhögtiden och sommarhögtiden.

Ramtider för undervisning

Undervisningen äger rum:

  • Kl 8.45-12.15.
  • Tisdag, onsdag och fredag kl 13.30-16.45
    samt måndag och torsdag kl 13.30-15.00.

Övriga tider kommer lärare och berörd student/berörda studenter överens om.

Följande tider får ingen schemalagd undervisning äga rum:

  • Lunch kl 12.15-13.30
  • Helgfria torsdagar kl. 15.15-17.00. Reserverat för högskolans sammanträden där lärare och studentrepresentanter deltar, rektorskollegier, med mer.
  • Helgfria måndagar under periodveckor kl. 15.15-17.00. Reserverat för after studies för studenter, pedagogiskt forum för lärare, samt högre seminarium för professorer, lektorer och doktorander.

Relaterad kontakt