Entreprenörskap i musik

Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt värde utifrån din konst.

Genom att kursen betraktar entreprenörskap som en metod arbetas det med angreppsätt som präglas av kreativitet, interaktioner, experimenterande och
praktiskt arbete. Metoderna kan användas för att planera en process från idé till handling.

Kursen bidrar till att öka din förståelse för entreprenörskap som ett mångfacetterat begrepp. Kursen bidrar även till att ge dig som student förutsättningar att skapa en yrkesplattform – som utgår från dina egna behov och möjligheter att hitta och uttrycka din konst.

Kursen ges på deltid under 10 veckor. När kursen ges under terminen och vilken veckodag lektionerna kommer att vara på, publiceras här inom kort.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik. Sökande som redan studerar vid KMH äger företräde till kursen med stöd av Högskoleförordningen 7 kap, 17 §.

Kursträffar

Mer info kommer inom kort.

Kursens innehåll

Kursen innehåller:

  • reflektion över, design och modellering av möjligheter för nya idéer och projekt utifrån aktuella och beprövade metoder inom entreprenörskap,
  • finansieringskunskap – olika finansieringsmöjligheter och metoder,
  • grundläggande marknadsförståelse inklusive idépresentationer,
  • information om musikbranschen för ett kommande yrkesliv inom det konstnärliga området.

Relaterad kontakt