Kvinna sitter med ryggen mot kameran framför en flygel.

Entreprenörskap i musik

Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt värde utifrån din konst.

Genom att kursen betraktar entreprenörskap som en metod arbetas det med angreppsätt som präglas av kreativitet, interaktioner, experimenterande och
praktiskt arbete. Metoderna kan användas för att planera en process från idé till handling.

Kursen bidrar till att öka din förståelse för entreprenörskap som ett mångfacetterat begrepp. Kursen bidrar även till att ge dig som student förutsättningar att skapa en yrkesplattform – som utgår från dina egna behov och möjligheter att hitta och uttrycka din konst.

Kursen ges på deltid under 10 veckor. När kursen ges under terminen och vilken veckodag lektionerna kommer att vara på, publiceras här inom kort.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Läs mer om behörighet

Kursinfo vårterminen 2024

Kursen hålls på måndagar klockan 9.15–15.30, alternativt 9.15–12.00, under perioden 26 februari – 30 april.

Sista tillfället är ett examinationstillfälle. Utöver de schemalagda tiderna så behöver man arbeta i grupp kring ett projekt som ska presenteras vid examinationen.

Kurslitteratur är Be Your Own Manager, Kerres & Mehne och till projektarbetet kan man använda som stöd: Business Model Canvas, Osterwalder et al.

Mer info kring schema, inlämningsuppgifter med mera finns i den digitala lärplattformen som du får tillgång till när du skaffat KMH-konto och registrerat dig.

Kursen kommer ges helt online i Zoom. Om du inte närvarar vid uppropet så förlorar du din plats på kursen.

Kursens innehåll

Kursen innehåller

  • reflektion över, design och modellering av möjligheter för nya idéer och projekt utifrån aktuella och beprövade metoder inom entreprenörskap
  • finansieringskunskap – olika finansieringsmöjligheter och metoder
  • grundläggande marknadsförståelse inklusive idépresentationer
  • information om musikbranschen för ett kommande yrkesliv inom det konstnärliga området.

Relaterad kontakt