Entreprenörskap i musik

Kursen syftar till att du som student ska tillägna dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att använda entreprenörskap som en metod för att skapa, leverera och utvärdera kulturellt, ekonomiskt eller socialt värde utifrån din konst.

Genom att kursen betraktar entreprenörskap som en metod arbetas det med angreppsätt som präglas av kreativitet, interaktioner, experimenterande och
praktiskt arbete. Metoderna kan användas för att planera en process från idé till handling.

Kursen bidrar till att öka din förståelse för entreprenörskap som ett mångfacetterat begrepp. Kursen bidrar även till att ge dig som student förutsättningar att skapa en yrkesplattform – som utgår från dina egna behov och möjligheter att hitta och uttrycka din konst.

Kursen ges på deltid under 10 veckor. När kursen ges under terminen och vilken veckodag lektionerna kommer att vara på, publiceras här inom kort.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik. Sökande som redan studerar vid KMH äger företräde till kursen med stöd av Högskoleförordningen 7 kap, 17 §.

Kursinfo

Kursstart och obligatoriskt upprop sker måndagen den 28 februari kl 9:15, därefter föreläsningar och övningar den dagen till kl 15:00.

Kursen kommer ges helt online i Zoom. Om du inte närvarar vid uppropet så förlorar du din plats på kursen.

Innan kursstart ska du skapa ett KMH-konto och registrera dig i LADOK. Registreringen öppnar en vecka före kursstart.

Du kommer få ett mejl med avsändare no_reply@kmh.se som innehåller information om hur du gör för att skapa ett KMH-konto och passerkort.

I samma mejl finns också information till dig som studerat tidigare på KMH och haft ett konto och passerkort. Det är viktigt att du läser informationen och gör det vi ber dig om innan du kommer till första kurstillfället.

Mejlet skickas till den e-postadress du har i LADOK. Om du av någon anledning inte tagit emot ett mejl från no_reply@kmh.se en vecka innan kursstart ber vi dig kontakta thomas.berggren@kmh.se.

Kursdatum och tider:

Kursen hålls på måndagar:

28 februari, 7, 14 mars kl 9.15-15.00.

21, 28 mars och 4, 11, 25 april kl 9.15-12.00.

Sista tillfället är ett examinationstillfälle. Utöver de schemalagda tiderna så behöver man arbeta i grupp kring ett projekt som ska presenteras vid examinationen.

Kurslitteratur är Be Your Own Manager, Kerres & Mehne och till projektarbetet kan man använda som stöd: Business Model Canvas, Osterwalder et al.

Mer info om kursen som schema, inlämningsuppgifter med mera finns i den digitala lärplattformen som du får tillgång till när du skaffat KMH-konto och registrerat dig.

Kursens innehåll

Kursen innehåller:

 • reflektion över, design och modellering av möjligheter för nya idéer och projekt utifrån aktuella och beprövade metoder inom entreprenörskap,
 • finansieringskunskap – olika finansieringsmöjligheter och metoder,
 • grundläggande marknadsförståelse inklusive idépresentationer,
 • information om musikbranschen för ett kommande yrkesliv inom det konstnärliga området.
 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Klassisk musik

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Relaterad kontakt