AI genererad bild

Trendanalys och framtidstänkande

Entreprenör eller inte, det är en fördel att förstå vart morgondagen är på väg och hur du kan vara med och påverka framtiden.

Den här kursen syftar till att introducera studenterna till begrepp som koncepttrender, trendanalys och framtidstänkande – att bygga ett kritiskt perspektiv på vad vi kan göra "nu" för att påverka vårt "imorgon”.

Du kommer att få metoder och verktyg för att arbeta med olika typer av framtidsscenarier. En ”tool box” för att förstå trender och deras roll i samhället och hur man bäst kan förutse och arbeta med dem i att skapa och utveckla nya verksamheter.

När du arbetar med framtid kommer du att märka att det är ett område du kan forma efter dina egna intressen och att det är applicerbart på olika områden, kulturella bakgrunder och situationer. Din input och dina idéer är oerhört värdefulla för kursen och för dina klasskamrater, som med stor sannolikhet kommer från ett annat studieområde.

Kursen ges på Konstfack en gång per år. Undervisningsspråk är engelska.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: 60 hp i musik eller motsvarande.

Urval baseras på antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Läs mer om behörighet

Kurstillfällen VT 2024

Kursen hålls på Konstfack på måndagar och onsdagar kl 17.15–20.00 under perioden 15 januari–13 mars 2024.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt