Avslut av anställning

Här finns information om avtackning, pension och om vad som gäller om du vill säga upp dig.

Avtackning

Närmaste chef har ansvar för avtackning när någon slutar eller går i pension. Ansvaret innebär att se till att eventuell insamling sker, att lämplig gåva köps in, och att den anställde och kollegor bjuds in till fika i anslutning till sista arbetsdagen. Fika bekostas av avdelningen, enheten eller institutionen.

Om en anställd ska gå i pension informerar personalavdelningen aktuell chef om det minst en månad i förväg.

Avtackning vid minst 6 års anställningstid

Förutom ovanstående rutin som gäller oavsett anställningstid, får alla som varit anställd minst 6 år en officiell avtackning vid jul- eller årshögtid.

Personalavdelningen har det övergripande ansvaret, och bjuder in den som slutat till högtiden och den officiella avtackningen. Personalavdelningen ansvarar även för att blommor beställs, att gåva köps in, och att ett CV över pensionären på max ett halvt A4, finns som underlag till rektor för dennes tacktal till pensionären.

Rektor avtackar pensionären med tal, blommor och gåva.

Pension och pensionsavtal

När du börjar ta ut din pension kommer du att få pengar från olika håll. Basen är den allmänna pensionen som du får från Pensionsmyndigheten. De flesta som arbetar har genom sin arbetsgivare också kollektivavtalad tjänstepension. När du arbetat statligt får du statlig tjänstepension.

Om allmän pensionlänk till annan webbplats

Om statlig tjänstepensionlänk till annan webbplats

Kanske har du under ditt arbetsliv även arbetat inom privat sektor, kommun eller landsting. I så fall kan du få tjänstepension även för den tiden. En del har dessutom eget privat sparande. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension.

Gör en prognos för hela din pensionlänk till annan webbplats

SPV sköter din tjänstepension

Vi är anslutna till SPV:s tjänst Enklare pensionshantering. Det innebär att det är Statens tjänstepensionsverk som sköter vår pensionsadministration.

För dig som anställd innebär det att:

  • Du får snabbt svar av kunnig personal på SPV gällande dina frågor om den statliga tjänstepensionen.
  • Du får vägledning inför din pensionering. SPV kontaktar dig sju månader innan du fyller 65 år och frågar om hur du planerar din pension. SPV hjälper dig med din ansökan och att göra en pensionsprognos.

Kontakta SPV på:

020-51 50 40

kundservice@spv.se

Uppsägning

Allt som har med uppsägning att göra regleras i Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O, (kapitel 14, sid 85 ff).

Om du som är anställd säger upp dig gäller följande uppsägningstider, om anställningen är tills vidare eller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt.

  • Anställningstid högst 1 år – uppsägningstid 1 månad.
  • Anställningstid mer än 1 år – uppsägningstid 2 månader.

Anställningstiden är tid som arbetstagaren i en följd har haft en eller flera statliga anställningar.

Arbetsgivaren kan gå med på kortare uppsägningstid än den som framgår ovan.

Relaterad kontakt