Post och postfack

Alla registrerade studenter och alla anställda har ett personligt postfack för interna meddelanden och inkommande post. Post som inkommer till myndigheten ska diarieföras, även när den är personligt adresserad. Utgående post hanteras av internservice.

Postfacken

Alla har varsitt postfack. Avdelningar, enheter och funktioner har även gemensamma postfack.

Postacken är placerade på entréplan, plan 2, i korridoren som går mellan lamell A och C innanför foajén. Anställda har sina postfack närmast internservice, studenter närmast Oktav. Du når korridoren via internservice eller via Erling-Personatriet vid Oktav.

Inkommande och utgående post (personal)

Diarieföring

All post till KMH räknas som officiell skrivelse och ska därför alltid först gå via rektors kansli för diarieföring. Därefter skickas den vidare till berörd personal via postfacken.

Detta gäller även om brevet är adresserat direkt till dig. Om du får post som inte har diariestämplats ska du alltså lämna den till rektors kansli.

Detta gäller också för fakturor.

Utgående post

Lämna utgående post i brevkorgen i kopieringsrummet på plan 5, 1A530, eller direkt till Internservice.

Om du lämnar direkt till internservice, så ska breven märkas med lappar som anger vilken avdelning posten skickas från, och om den ska gå med A- eller B-post.

Tänk på att ett stort kuvert (C4) med ett A4-papper väger över 20 gram. Välj hellre C5-kuvert och vik papperet – ger lägre portokostnad!