Utbytesstudent – plugga utomlands

Som registrerad student på KMH har du möjligheten att ansöka om nominering till utbytesplats. Genom Erasmus+ har vi utbytesavtal med olika lärosäten runt om i Europa. Inom ramen för Nordplus är vi partner i fyra olika nordiska nätverk för studentutbyten. Du kan också ordna dina utlandsstudier på egen hand.

Fördelarna med att studera utomlands som utbytesstudent är många: du slipper betala terminsavgift till mottagande lärosäte, får dina studier tillgodoräknade vid KMH, får hjälp med ansökan och skaffa bostad.

Utbytesstudier är också ett utmärkt tillfälle för dig att utveckla dina akademiska kunskaper och färdigheter, förbättra språkkunskaper, bredda sociala nätverk och skaffa utlandsmeriter inför kommande arbetsliv.

Om du har funktionshinder finns extra bidrag för merkostnader som uppstår i samband med utbytesstudier.

Ansök om utlandspraktik genom Erasmus+

Du som är student på din sista termin vid KMH och inte har ansökt om examen ges nu en möjlighet att ansöka om stipendium för icke poänggivande praktik genom Erasmus+ i ett land i Europa som deltar i Erasmus+. Du kan praktisera

t ex i en organisation eller företag från 2 till 12 månader. Praktikplatsen ordnar du själv och den måste ha en koppling till din utbildning vid KMH. Fyll i blanketten ”Ansökan om utlandspraktik genom Erasmus+” och posta/mejla den till Registrator, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Box 27711, Valhallavägen 105, 115 91 Stockholm. Frågor kan du ställa till international@kmh.se

Ansökan är löpande – först till kvarn!

Information om utlandspraktik på studera.nulänk till annan webbplats

Ansökningsblankett: Utlandspraktik genom Erasmus+Word

Erasmus+

Erasmus+ är det största utbytesprogrammet inom högre utbildning i Europa. Det finansieras av EU-kommissionen. Utbytet bygger på utbytesavtal mellan två högre lärosäten.

Utbytesperioden är från 3 till 12 månader på kandidat- eller masternivå. I ett utbyte genom Erasmus+ ingår:

 • Stipendium som ett bidrag till en del av merkostnader.
 • Studiemedel genom CSN.
 • Tillgodoräknande av avklarade kurser vid hemkomst, som sedan tas med i examen från KMH.
 • Kammarkollegiets student-UT försäkring.
 • Hjälp med att hitta boende på studieorten.

Erasmus+ på studera.nulänk till annan webbplats

Nordplus

Nordplus är ett samarbetsprogram mellan högre lärosäten i Norden och Baltikum som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Nordplus bygger på samarbete inom ämnesnätverk. KMH ingår i fyra olika nordisk-baltiska ämnesnätverk:

 • Sibelius, klassisk musik.
 • Nordpuls, jazz.
 • Nordtrad, folkmusik.
 • NNME, musikpedagogik.

Utbytesperioden är 1-12 månader på kandidat- och masternivå. I ett Nordplusutbyte ingår

 • ett stipendium som ett bidrag till en del av merkostnader
 • studiemedel genom CSN
 • tillgodoräknande av avklarade kurser vid hemkomst, som sedan tas med i examen från KMH
 • Kammarkollegiets student-UT försäkring
 • hjälp att hitta boende på studieorten.

Nordplus webbplatslänk till annan webbplats

Aktuella avtal och lärosäten

Listan över aktuella avtal och nätverk i Europa uppdateras löpande. Utbytesplatserna utlyses en gång per år, i december/januari för nästkommande läsår.

Aktuella lärosäten och avtal, 2016-11-21PDF

Ordna utlandsstudier på egen hand

Om du väljer att ordna studier utomlands på egen hand, måste du organisera din studieperiod själv. Planera i god tid – vart du vill åka, vad du vill göra, hur du ansöker om studieplats, vad studierna och vistelsen kostar, hur du skaffar boende och försäkringar.

Diskutera också igenom ditt uppehåll från KMH-studierna och val av kurser med din studierektor. Handläggarna på Studieadministrativa avdelningen finns också till hjälp.

Relaterad kontakt