Riksting 2022

Riksting för västerländsk konstmusik 2022

Tisdag den 22 mars 2022 arrangerades Riksting för västerländsk konstmusik för sjätte gången. Branschens alla aktörer, politiker och representanter för media samlades för samtal om hur vi kan stärka den klassiska musikens position i samhället och betydelse för enskilda individer.

Program 2022

10.00 Registrering med kaffe och smörgås

11.00 Rikstinget öppnar

Inledning

Helena Wessman, rektor Kungl. Musikhögskolan, Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien och Mikael Brännvall, VD Svensk Scenkonst hälsar välkommen.

Musikinslag - KMH

Duo Julia & Theo spelar "Sing, Bird" av Takashi Yoshimatsu. På saxofon och flygel.

Organister i framkant — aktionsplan för stärkt återväxt

Ett generationsskifte pågår och fram till 2030 behöver Svenska Kyrkan rekrytera 700 organister och kantorer. För att möta behovet av nyrekryteringar har man lanserat aktionsplanen Organister i framkant. Den omfattar en mängd insatser och aktiviteter som genomförs tillsammans med Föreningen för Göteborgs Internationella Orgelakademi (FGIOA) för att inspirera församlingarna och kyrkomusikerna till ett operativt arbete med orgeln i fokus.

Medverkande:

 • Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik på kyrkokansliet i Uppsala
 • Hans Davidson, verksamhetsledare FGIOA.

Moderator: Helena Wessman

Utdelning av Guldkvasten

Föreningen KVAST — Kvinnlig Anhopning Av Svenska Tonsättare — har instiftat och utdelar årligen ”Guldkvasten”, ett pris till den orkester/arrangör av orkestermusik, kammarmusik eller elektroakustisk musik som har gjort bra satsningar på kvinnliga tonsättare.

Kulturrådet och blåsmusiken

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige larmar om att bristen på blåsmusiker drabbar både amatörmusiklivet och landets professionella orkestrar. I årets regleringsbrev ges Kulturrådet i uppdrag ”att verka för att stimulera återväxten av blåsmusiker och för att stärka blåsmusiken som konstart.” Vad kommer det att innebära i praktiken?

Medverkande:

 • Veronica Lamppa Lönnbro, ställföreträdande generaldirektör Kulturrådet
 • Noomi Hedlund, VD Blåsarsymfonikerna
 • Petra Kloo, VD för Vara Konserthus och Bohus Big Band

Moderator: Mikael Brännvall

12.30-13.30 Lunch

Musikinslag - KMH

Albert Dahllöf spelar Clara Schumanns "Nocturne Op. 6 No. 2".

Sjungande barn – röst- och sångträning för alla barn

Sjungande barn är en landsomfattande rörelse på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien. Målet är ett nationellt program för alla barns rätt till sin röst genom tal och sång, med sången som klingande redskap för att minska utanförskap, stärka psykisk hälsa och öka respekten för musikämnet i skolan.

Medverkande:

 • Ulrika Lind, projektledare Sjungande barn
 • Jörgen Pettersson, konstnärlig ledare Svensk Musikvår
 • Mimi Terris, coach inom Rösträtt, sång på förskolan

Moderator: Susanne Rydén

Ghanni Ghanni Rösträtt med Alaá och Dan

Ghanni Ghanni – sjung sjung med Dan och Alaá i detta svensk-arabiska Rösträttsprogram. Lek med toner, ord, rytmer på olika språk när Alaá och Dan tar oss med ut i världen.

Medverkande: Dan Knagg och Alaá Rashid

Utbildning av stråkmusiker i ett nordiskt perspektiv

Ett samtal om utbildning av stråkmusiker i de nordiska länderna med lärare från musikhögskolor i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vilka likheter och olikheter kan vi se mellan våra länder och hur ser utbildningarnas uppdrag och finansiering ut?

Medverkande:

 • Cecilia Zilliacus, professor i violin KMH
 • Erkki Lahesmaa, lektor i cello och kammarmusik Sibelius-Akademin
 • Eszter Haffner, professor i violin Kungl. Danska Musikkonservatoriet
 • Terje Moe Hansen, professor i violin Norges Musikhögskola

Moderator: Helena Wessman. Samtalet genomförs på engelska.

15.00-15.30 Fika och mingel

Rysslands invasion av Ukraina — sanktioner inom musiklivet

Omvärlden reagerar med hårda sanktioner efter den ryska invasionen av Ukraina. Musiklivet bidrar genom att avsluta samarbeten med ryska utövare och grupper. Hur ska vi förhålla oss till att sanktionerna riskerar att också drabba oppositionella ryska tonkonstnärer?

Medverkande:

 • Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet, tidigare Kulturråd i Moskva
 • Staffan Becker, konserthuschef Sveriges Radio Berwaldhallen
 • Staffan Scheja, konsertpianist och rektorsråd vid KMH

Moderator: Kerstin Brunnberg

Har det svenska musikundret någon framtid?

Ett panelsamtal där utbildningspolitiker och kulturpolitiker på nationell, regional och lokal nivå för ett resonemang kring hur utbildningskedjan kan länkas samman för att säkra det professionella musiklivets kompetensförsörjning.

Medverkande:

 • Christer Nylander (L), ordförande Riksdagens kulturutskott
 • Linus Sköld (S), ledamot Riksdagens utbildningsutskott
 • Amanda Lind (MP), kulturpolitisk talesperson
 • Gunn Öjebrandt (KD), vice ordförande Regional Musik i Sverige samt Länsmusiken i Örebro AB
 • Fredrik Håkansson (KD), ordförande Barn- och utbildningsnämnden Sävsjö Kommun

Moderator: Johannes Hylander

Vad tar vi med oss från årets Riksting?

Helena Wessman, Susanne Rydén och Mikael Brännvall

17.00 Rikstinget avslutas


Arrangörer

Riksting för västerländsk konstmusik arrangeras av KMH i samverkan med Kungl. Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar vänligen kontakta riksting@kmh.se.

Relaterad kontakt