AI genererad bild

Socialt entreprenörskap

Konstnärligt och musikaliskt entreprenörskap kan i vissa fall sägas ha likheter med socialt entreprenörskap, det vill säga entreprenörskap som arbetar med sociala utmaningar.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, avancerad nivå

 • Institution:

  Klassisk musik

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  7,5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-CA32F

Kursens innehåll

I vårt samhälle tillgodoses sociala behov på en mängd olika sätt. Många genom offentliga organisationer men också inom privata sfärer (föreningar eller företag) och i informella organisationer eller kanske inte alls. En social innovation innebär identifiering av nya sociala problem och att hitta lösningar för åtgärder, individuellt eller kollektivt.

Kursen kommer gå in på viktiga områden såsom normer, etik och välmående, företags sociala ansvar och icke-vinstdrivande affärsmodeller.

Undervisningen sker genom en blandning av föreläsningar, debatter, diskussioner och workshops samt gästföreläsare. Ett projektarbete inom socialt entreprenörskap kommer att utvecklas under kursens gång genom grupparbeten.

Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i kursen
 • litteraturseminarier
 • individuell uppsats
 • case (projektarbete).

Schema

Kursen hålls på Stockholms universitet, tisdagar och torsdagar klockan 17.15 –20.00 under perioden 5 november–31 december.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Länk till annan webbplats.

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå
 • särskild behörighet i form av studier i musik eller motsvarande om minst 60 hp.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna utifrån antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt