Jämställdhet och likabehandling

För att nå KMH:s mål om en jämställd representation av män och kvinnor i alla yrkesgrupper och utbildningsgenrer behöver vi arbeta på olika plan och över hela organisationen. Under året planeras bland annat utbildningsinsatser för att höja kunskap och medvetenhet om jämställdhet och likabehandling.

Mål för jämställdhetsintegrering

KMH:s mål för jämställdhetsintegrering de kommande åren är:

  • Jämställd representation av män och kvinnor i alla yrkesgrupper och utbildningsinriktningar på KMH.
  • KMH ska säkerställa att alla medarbetare och studenter, oavsett kön, har lika möjligheter i både arbete och studier vid KMH.

I arbetet med att nå våra mål för jämställdhetsintegrering inkluderas även arbetet med att förebygga all diskriminering, det är inte bara kön som påverkar en persons möjligheter, utan även andra faktorer som till exempel etnicitet och ålder. 

En handlingsplan finns med åtgärder utifrån diskrimineringslagen, de jämställdhetspolitiska målen, arbetsmiljölagen samt högskolelagen. Handlingsplanen uppdateras löpande. Arbetet följs upp varje år och kopplas till verksamhetsplan och årsredovisning.

Genomförda insatser

Under 2023 var kompetensutveckling inom jämställdhet och likabehandling prioriterat. Utbildning i diskrimineringslagen genomfördes för alla chefer och lärare.

För den som är intresserad av att lära sig mer rekommenderas Diskrimineringsombudsmannens e-utbildning, som är specifikt framtagen för dig som undervisar, studerar, servar studenter eller som planerar för likabehandling.

E-utbildning om diskrimineringslagen och likabehandling Länk till annan webbplats.

Vi fortsatte även att arbeta med diskussionskortleken #hurärdethososs, som är ett enkelt verktyg för att starta en dialog kring jämställdhet och mångfald. Ta gärna en stund på ett möte, eller i samband med lunch och fika, och diskutera med dina kollegor utifrån frågorna på korten. Varje chef har fått en kortlek och du hittar den även i personalrummet på plan 5.

Råd för likabehandling

Rådet för likabehandling har till uppgift att bereda och hantera frågor om jämlikhet och jämställdhet. Ta gärna kontakt med någon i rådet om du har frågor eller idéer som rör likabehandlingsarbetet.

Rådet för likabehandling

Arbetsmiljökommittén

Till arbetsmiljökommittén kan du lyfta frågor om jämställdhet och likabehandling.

Arbetsmiljökommittén

Sveriges jämställdhetspolitiska mål

KMH är, precis som varje lärosäte, en viktig aktör i genomförandet av de sex jämställdhetspolitiska målen.

Läs mer hos Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt