Kurs i ljusdesign för studenter i musikproduktion

Musik- och medieproduktion

På KMH har du som student mycket goda förutsättningar att utvecklas inom musikproduktion. Institutionens kunniga och erfarna lärare, inspirerande gästföreläsare och intressanta samarbetspartners medverkar alla till en stimulerande miljö där du kan bredda och fördjupa dina kunskaper inom området. Detta dessutom i kombination med våra studior och konsertlokaler vars nivå håller världsklass.

Institutionen för musik- och medieproduktion erbjuder utbildningsprogram där tyngdpunkten vilar på musik och musikproduktion i samverkan med andra medier såsom film, musikvideo, dataspel och andra interaktiva medier.

KMH:s kandidat- och masterprogram i musikproduktion sker på konstnärlig grund och leder fram till en konstnärlig examen. En stor del av utbildningarna genomförs i projektform tillsammans med andra studenter vilket skapar en mycket dynamisk studiemiljö. Förutom kandidat- och masterprogram erbjuder vi även fristående kurser inom musik- och medieproduktion.

Inriktningar

Det treåriga kandidatprogrammet i musikproduktion ger en bred kunskap och erfarenhet inom området och tyngdpunkten ligger på produktion av musik för olika medieformer. Ett annat viktigt fokus är att under utbildningen arbeta med att utveckla förmågan att både leda andra och att själv bli ledd.

Det tvååriga masterprogrammet i musikproduktion riktar sig till dem som redan har gått en kandidatutbildning och vill fortsätta utvecklas och fördjupa sin kunskap inom musikproduktion och även är intresserad av att genomföra forskning.

Utöver kandidat- och masterprogrammet kan du även läsa ämneslärarprogrammet med profil musik- och medieproduktion.

Lärare i musik- och medieproduktion

Som student i musikproduktion möter du kunniga och engagerade lärare. Lärarkåren kompletteras också regelbundet genom samarbeten med olika gästlärare.

Anställda vid insitutionen för musik- och medieproduktion Länk till annan webbplats.

Internationella samarbeten

Vid institutionen har vi sedan flera år tillbaka flera internationella samarbeten med såväl olika återkommande gästlärare som med andra institutioner och organisationer. Ett exempel på detta är att vi som institution är medlemmar i MEIEA, Music and Entertainment Industry Educators Association, som framför allt har sin huvudsakliga verksamhet i USA.

Ett annat viktigt samarbete är vår medverkan i sammanslutningen Innovation in Music. I juni 2022 var KMH värd för konferensen Innovation in Music 2022, Music Production: International Perspectives. Under tre dagar presenterade deltagare från Indien, Kina, Taiwan, Australien, USA, Canada och många europeiska länder sin forskning om musikproduktion. Institutionen har också nära samarbete, genom utbyten, med olika lärosäten i Norden och Storbritannien.

Forskning

Forskningen vid institutionen har under de senaste åren resulterat i många publikationer i internationella forum. Vi har också i egen regi bidragit med ett par arbeten som uppmärksammats såväl nationellt som internationellt.

Sedan några år tillbaka pågår ett unikt samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH, där fyra av KMH:s lärare också är doktorander vid KTH.

Mer om vår forskning