Noémi_Buchi_utbytesstudent

Komposition

Kompositionsutbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens.

Kompositionsstudierna på KMH ger dig möjlighet att utveckla ett personligt konstnärskap och förbereder dig för ett framtida yrkesliv i nationella och internationella sammanhang. 

Studierna bygger på individuell undervisning, handledning, gemensamma seminarier och projekt. I projekten får du komponera för ensembler, körer, storband, symfoniorkester, film, elektroakustisk musik, ljudinstallationer och mycket annat.

KMH ger dig tillgång till välutrustade studios och konsertsalar där du får presentera din nykomponerade musik, ofta tillsammans med studenter från andra inriktningar eller i samverkan med det professionella musiklivet och det omgivande samhället.

Inriktningar

Komposition – konstmusik vänder sig till dig som vill bli tonsättare med tyngdpunkt på instrumental- och vokalmusik.

Inriktningen elektroakustisk musik rymmer en mängd olika konstnärliga uttryck såsom elektroakustisk konstmusik, interaktiv ljudkonst, live-elektronik och experimentell electronica.

KMH erbjuder också masterprogram i Komposition - konstmusik, och masterprogram i komposition - elektroakustisk musik som ger konstnärlig fördjupning och även behörighet att söka forskarutbildning.

Komposition – jazz är ett masterprogram för dig som komponerar inom jazzmusikens olika stilar och genrer. 

Filmmusikkomposition är en masterutbildning som KMH driver tillsammans med Stockholms Konstnärliga Högskola.

CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten i Lyon, Tallin, Hamburg och Stockholm. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. 

Lärare i komposition

Här möter du konstnärligt aktiva lärare med teoretisk, praktisk och pedagogisk kompetens. 

Verksamma vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori Länk till annan webbplats.

Konserter och festivaler

Kompositionsstudenternas musik framförs varje år vid konserter i KMH:s egna konsertsalar och externt. ljudOljud är en studentdriven festival som kompositions- och dirigentstudenter tillsammans organiserar för att presentera musik i konserter, installationer och samtal, ofta över institutionsgränserna och med gäster från andra sammanhang.

Internationella samarbeten

Lärare och studenter vid kompositionsutbildningen är aktiva inom en rad internationella nätverk. Som student uppmuntras du till utbytesstudier genom Erasmus och KMH har också ett stort antal internationella programstudenter. Kompositionsutbildningen utvecklas kontinuerligt genom lärarutbyten, studiebesök och deltagande i internationella projekt, festivaler och konferenser. 

Kompositionsprojekt

KMH:s kompositionsstudenter får möjlighet att komponera i projekt som är speciellt utformade för varje inriktning. Under de senaste åren har samarbeten och återkommande projekt genomförts med professionella ensembler och externa organisationer som Norrbotten NEO, Musica Vitae, KammarensembleN, Norrköpings Symfoniorkester, Bohuslän Big Band, Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Radiokören, KMH vokalensemble, Stockholm konst, KTH, Tekniska museet, Dansmuseet och en lång rad professionella musiker.

Dessutom samarbetar kompositionsstudenter varje år med dirigentstudenter och musikerstudenter i projekt och konserter med KMH Symfoniorkester, KMH Kammarkör, Edsberg, KMH Instrumentalensemble samt ensembler från instrumentalkursen Nutida musik. 

Forskning

Vid institutionen för komposition, dirigering och musikteori bedrivs konstnärlig forskning i musik, i samarbete med andra forskare, institutioner och organisationer. Kompositionsutbildningen har flera disputerade professorer och lektorer, två doktorander samt en postdoc, och samtliga är just nu aktiva inom olika nationella och internationella forskningsprojekt.

Forskningsförankringen i kompositionsutbildningarna är stark och löper genom samtliga kurser. Under din studietid får du delta i föreläsningar, seminarier och praktiska aktiviteter som förbereder dig inför ditt självständiga arbete på kandidatnivå samt ditt examensarbete på masternivå. 

Mer om vår forskning