Kungliga Musikhögskolan

Klassisk musik

Utbildningarna inom klassisk musik på KMH syftar till att ge dig möjligheter att utvecklas till en skicklig musiker på högsta internationella nivå. Vi har högt utbildade och välrenommerade musiker/pedagoger som hjälper dig. Våra campus på Valhallavägen och Edsbergs slott erbjuder fantastiska övnings- och konsertlokaler.

Oavsett instrument och inriktning får du uppleva en inspirerande, modern och gränsöverskridande studiemiljö på KMH tillsammans med många andra studenter inom olika specialiseringar. Och du får omfattande professionell ensembleerfarenhet genom de fasta ensemblerna.

Program inom klassisk musik

Det treåriga kandidatprogrammet Musiker klassisk musik ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i det nationella och internationella musiklivet. Utbildningen ges på över 20 olika instrument. Masterprogrammen erbjuder ett flertal program med undervisning på högsta internationella nivå.

På varianten Musiker klassisk musik – Edsberg ges undervisning i piano, violin, viola eller violoncell på både kandidat- och masternivå i form av tematiska studier. Kammarmusik är en viktig del av inriktningen. Stråkstudenterna bildar även Edsbergs kammarorkester.

Programmet för tidig musik behandlar den klassiska repertoaren från medeltid till tidig romantik, på kandidat- och masternivå. Kammarmusik är en stor del av utbildningen. Hit kan du söka på ett flertal olika barock- och renässansinstrument samt sång.

Kandidatprogrammet i kyrkomusik är en bred utbildning som ger dig förutsättningar för anställning som kyrkomusiker. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler, vokal med kördirigering i fokus, samt instrumental med orgel i fokus.

Om du är intresserad av att studera klassisk musik kan du även söka musiklärarprogrammet med profilinriktning Instrument/sång och ensemble.

KMH har även Sveriges enda utbildning till pianostämmare på högskolenivå.

Konserter och festivaler

Vi har en välbesökt konsertserie utifrån KMHs fasta ensembler, kammarmusikundervisning och huvudinstrumentlektioner. Studenterna driver även en kammarmusikfestival, Classic Alive. Möjlighet finns även för studenter att presentera helt egna projekt, även över institutionsgränserna.

KMH:s lärare i klassisk musik

Våra lärare är framstående aktiva musiker vid till exempel orkesterinstitutioner och som frilansare.

Verksamma vid institutionen för klassisk musik Länk till annan webbplats.

Ensembler inom klassisk musik

KMH:s studenter arbetar både i projekt och i de återkommande ensemblerna och orkestrarna som till exempel symfoniorkester, blåsorkester, stråkorkester, Edsbergs kammarorkester, serenadensemble och brassensemble. Vi arbetar även med olika former av praktik i samarbete med närliggande orkestrar.

Om KMH:s fasta ensembler

Internationella samarbeten

Institutionen för klassisk musik är aktiv i många internationella nätverk och samarbeten och bedriver internationella utbyten för både lärare och studenter, till exempel Nordclassics, Crossing Keyboards, och Percussion+.

Genom nätverket Act in Art har du som student möjlighet att delta i aktiviteter som syftar till att stärka din beredskap för yrkeslivet. Här träffar du och arbetar tillsammans med studenter och lärare från konstnärliga högskolor runtom i Norden och Baltikum.

Vi har ett stort antal internationella programstudenter på masternivå och från och med hösten 2023 planerar vi att även kunna ta emot internationella studenter på en del av våra kandidatprogram.

Forskning

Forskningen vid institutionen för klassisk musik är i första hand praktikbaserad. Som student får du möjlighet att delta i föreläsningar, seminarier och praktiska aktiviteter. Även självständiga kandidat- och masterprojekt är en del av forskningsverksamheten.

Mer om forskning på KMH