Utbildningar inom klassisk musik

Samtliga program och fristående kurser inom klassisk musik.

Kandidatprogram

 1. Musiker, klassisk musik I kandidatprogrammet i klassisk musik får du stort utrymme att utveckla ditt musikerskap genom individuell undervisning och ensemblespel. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält....

 2. Musiker, klassisk musik – Edsberg I en inspirerande miljö på Edsberg slott i Sollentuna ges du i denna inriktning inom kandidatprogrammet i klassisk musik stort utrymme att utveckla ditt musikerskap på violin, viola, cello eller piano genom...

 3. Musiker, kyrkomusik KMH är Sveriges äldsta och enda fristående musikhögskola och har utbildat kyrkomusiker i snart 250 år. Stockholm är en orgel-, konsert- och kulturstad av rang. Här finns många tillfällen till inspiration genom ett rikt...

 4. Musiker, tidig musik I kandidatprogrammet i Tidig Musik får du utrymme att utvecklas till en tekniskt skicklig och mångsidig musiker med fokus på historisk repertoar från medeltid till klassicism. Det treåriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 2. Komposition – konstmusik Kompositionsutbildningarna vid Kungl. Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Vi arbetar med...

 3. Musiker, klassisk musik – Edsberg I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Edsberg ges du stort utrymme att fördjupa dig i instrumentalstudier, både genom individuell övning och genom kammarorkester. Våra lärare hör till de främsta...

 4. Musiker, klassisk musik – kammarmusik och solist Här får du stora möjligheter att utvecklas till en skicklig musiker i utmärkta övnings- och konsertlokaler på masterprogrammet i klassisk musik med inriktning kammarmusik och solist. Våra lärare hör...

 5. Musiker, klassisk musik – orkester Masterprogrammet i klassisk musik med orkesterinriktning utbildar framstående musiker och erbjuder dig som student omfattande professionell orkesterträning. Även kammarmusik och solospel är en självklar del av...

 6. Musiker, klassisk musik – tidig musik I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Tidig Musik ges du möjlighet att fördjupa dig i historiskt informerad uppförandepraxis, sång och instrumentalstudier från medeltid till tidig romantik. Med...

 7. Musiker, kyrkomusik – instrumental Masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar dina instrumentala färdigheter och förbereder dig väl på ett varierat yrkesliv som kyrkomusiker. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler: vokal med kördirigering i...

 8. Musiker, kyrkomusik – vokal Masterprogrammet i kyrkomusik med vokal inriktning fördjupar dina vokala färdigheter och förbereder dig på ett yrkesliv som kyrkomusiker på hög internationell nivå. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler: vokal...

 9. Musikteori, klassisk musik På KMH finns landets enda konstnärliga masterprogram i musikteori. Programmet riktar sig till dig som har en kandidatexamen eller ämneslärarexamen i musik och ger dig möjlighet att fördjupa ditt konstnärliga och praktiska...

Fristående kurser

 1. Accordeon/dragspel för kyrkomusiker Är du intresserad av att använda accordeon (dragspel) i kyrkliga sammanhang är detta kursen för dig. Kursen vänder sig till dig som genomgått högskolestudier i musik och arbetar som kyrkomusiker. Du ska ha tillgång...

 2. Avancerad kurs i interpretation 1 Detta är kursen för dig som önskar förfina dina speltekniska färdigheter och utveckla din konstnärliga kreativitet. Kursen ger dig tillgång till excellenta instrumentallärare på både Edsbergs slott och på Campus...

 3. Avancerad kurs i interpretation 2 Detta är kursen för dig som önskar förfina dina speltekniska färdigheter och utveckla din konstnärliga kreativitet. Kursen är en fortsättning på Avancerad kurs interpretation 1. Kursen ger dig tillgång till...

 4. Barockkontrapunkt 1 Den här kursen vänder sig till dig som vill studera kontrapunkt i barockstil. Genom att analysera musik från barocken och själv skriva kompositioner i samma stil får du goda färdigheter i kontrapunkt. Kursen är på masternivå....

 5. Digital höstkurs: European Master Classes and Orchestra 1, 2 och 3 I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik. Anmäl dig på antagning.se Kursernas innehåll Detta är...

 6. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 7. Harmonik och generalbas 1600–1800 Den här kursen vänder sig till dig som studerat harmonilära eller satslära i din kandidatutbildning och nu vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter. Kursen är på masternivå. Anmäl dig på antagning.se Kursens...

 8. Interpretation, tidig musik I Den här kursen erbjuder verksamma musiker fortbildning i historiskt informerad uppförandepraxis, samt olika speltekniker på äldre tiders instrumenttyper. Anmäl dig på antagning.se Kursen innehåll Den här kursen ger dig...

 9. Kontrapunkt i palestrinastil I kursen får du möjlighet att utveckla god förståelse för och goda färdigheter i melodibildning, kontrapunkt och form inom vokalpolyfoni med 1500-talskompositören Palestrina som förebild. Kompositören Giovanni Pierluigi...

 10. Musikteori, fortsättningskurs Den här kursen vänder sig till dig som kan sjunga eller spela ett instrument och vill utveckla kunskaper och färdigheter i musikteori som hjälp för ditt musicerande. Anmäl dig på antagning.se Kursens innehåll På den här...

 11. Notation och instrumentkännedom Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om notation och orkesterinstrumentens förutsättningar och möjligheter. Anmäl dig på antagning.se Kursens innehåll På den här kursen får du på grundläggande nivå...

 12. Orgel – genrebredd 1 Är du intresserad av att gestalta musik från olika genrer för främst ett kyrkomusikaliskt sammanhang är detta kursen för dig. Anmäl dig på antagning.se Kursens innehåll Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier i musik...

 13. Orgel – genrebredd 2 Är du intresserad av att fördjupa din förmåga att gestalta musik från olika genrer för främst ett kyrkomusikaliskt sammanhang är detta kursen för dig. Under kursen får du möjlighet att både fördjupa och bredda dina kunskaper och...

 14. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...

 15. Sommarkurs: European Master Classes and Orchestra 1, 2 och 3 I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik. Anmäl dig på antagning.se Dessa kurstillfällen hålls på KMH...

 16. Temperering A I denna kurs kommer du som organist eller körledare att lära dig temperera, för att framföra tidig musik på ett roligare och mer intressant sätt. Du kommer få verktyg och inblick i historiska tempereringar och praktiska erfarenheter av...