Kungl. Musikhögskolan verksamhetsbilder 2022. Foto: Melina Hägglund

Jazz

Jazz på KMH utgår från jazzens grundläggande tonspråk och traditioner, men omfattar även angränsande musikområden som pop/rock/soul, latin, fri improvisation, singer/songwriting med mera.

Vårt nybyggda campus ger dig som student tillgång till toppmoderna övningsrum, studior och konsertsalar och du kommer att ha lärare som även är yrkesverksamma musiker på svenska och internationella jazzscener.

Inriktningar

Vårt treåriga kandidatprogram i jazz ger dig utbildning på högsta internationella nivå. I fokus står självständigt konstnärligt skapande inom improvisation, komposition, interpretation och musikproduktion.

Programmet ger dig en bred yrkesmässig grund för arbete som musiker, kompositör/låtskrivare, producent, arrangör, egen företagare, teater- och studiomusiker i olika genrer som jazz, pop/rock, latin, fri improvisation med mera.

På masternivå finns inriktningarna musiker, jazz samt nordisk master i jazz (Nomazz) som är en gemensam nordisk utbildning tillsammans med Det Jyske Musikkonservatorium i Danmark och Sibelius Akademin i Finland.

Om du är intresserad av att studera jazz kan du även söka musiklärarprogrammet med profilinriktning Instrument/sång och ensemble.

Lärare i jazz

Bland de månadsanställda lärarna vid institutionen för jazz återfinns några av de främsta musikerna och pedagogerna inom musikformens olika inriktningar. Lärarkåren kompletteras också regelbundet genom samarbeten med olika gästlärare.

Anställda vid insitutionen för jazz Länk till annan webbplats.

Konserter och festivaler

Studenterna framträder regelbundet vid konserter på KMH, till exempel i samband med redovisningar av projekt- och examensarbeten, ensemblekurser och workshops.

Konsertserien Jazzlab är ett samarbete med jazzklubben Fasching som bedrivits sedan 2009, och studentgrupper framträder ofta i mer tillfälliga former av samverkan med externa arrangörer, tidvis i samarbete med institutionens lärare.

Jazzinstitutionen genomför också turnéer med studentgrupper, som fokuserar på förutbildningarna i syfte att marknadsföra och sprida information om institutionens program.

New Sound Made

New Sound Made har sedan starten 2005 utvecklats till en av Sveriges mest omfattande och innehållsmässigt mest varierade jazzfestivaler med cirka 50 konserter under tre dagar. Den produceras och genomförs varje år av institutionens studenter och lockar stora skaror åhörare som bjuds på musik med ett självständigt uttryck på en mycket hög konstnärlig nivå. Arbetet med festivalen innebär också en mycket välkommen praktik för studenterna.

Ensembler

KMH Jazz Orchestra

KMH:s storband har sedan slutet av 70-talet haft en central roll i jazzinstitutionens verksamhet. Dess konstnärliga ledare genom åren; Bengt-Arne Wallin, Örjan Fahlström, Patrik Skogh och Sven Berggren har på olika vis präglat storbandets karaktär.

I dag leds KMH Jazz Orchestra av Amanda Sedgwick som genomför fyra till sex produktioner per år och bjuder in gästande kompositörer, arrangörer och bandledare. Att framföra musik komponerad av studenter inom ramen för kompositionskurser är en vital del av uppdraget.

KMH Jazz Orchestra 2015. Foto: Mira Åkerman.

Internationella samarbeten

Utöver det masterprogram (NOMAZZ) som utgör ett konkret samarbete mellan tre nordiska lärosäten, bedriver jazzinstitutionen regelbundna samverkansprojekt med ett antal europeiska och amerikanska jazzutbildningar, till exempel Hochschule Luzern och the University of NorthTexas. Jazzinstitutionen ingår i AEC:s Pop och Jazzplattform PJP samt nätverket METRIC (Modernizing European Higher Music Education through Improvisation) och det intensiva flödet av student- och lärarutbyten bidrar till att skapa en internationell förankring i den högre musikutbildningen.

Forskning

Vid Institutionen för jazzmusik bedrivs sedan många år konstnärligt utvecklingsarbete i syfte att utveckla, vidga och fördjupa konstnärliga uttryck och pedagogiska metoder.

Institutionen har för närvarande en doktorand inom KMH:s samarbete med KTH och har varit värd för ett antal större forskningsprojekt, ofta av tvärdisciplinär karaktär.

Mer om vår forskning