Två ungdomar som spelar trummor och gitarr tillsammans.

Musiklärarprogram

KMH utbildar musiklärare som ser, lyssnar, bekräftar elever och väcker nyfikenhet för ämnet musik. Efter utbildningen väntar en god arbetsmarknad, behovet av musiklärare är stort.

På KMH möter du en bred mix av musikstilar. Här undervisar många av landets mest framstående lärare i musik. De hjälper dig att utvecklas som musiker och lärare. Vårt Campus på Vallhallavägen i Stockholm är skräddarsytt för undervisning i musik.

Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen i musik och kan ansöka om lärarlegitimation. Du kommer kunna undervisa i musik inom grundskolan, gymnasieskolan, kulturskolan och andra musikutbildningar.

Musiklärarprogram med tre olika inriktningar

När du studerar Ämneslärarprogrammet i musik och ett annat ämne Länk till annan webbplats. blir du behörig att undervisa i grundskolan och gymnasiet. Förutom musik läser du ett annat ämne på Stockholms universitet. Med ämneskombinationen musik och ett annat ämne blir du en särskilt eftertraktad lärare.

Ämneslärarprogrammet i musik med fördjupning i musik förbereder dig att undervisa på gymnasieskolans estetiska program, i grundskolan, kulturskolan och andra musikutbildningar. Du väljer en av fem profiler som fördjupning:

Instrument/sång och ensemble

Kör

Musikteori

Musik- och medieproduktion

Rytmik

Om du redan har en musikutbildning sedan tidigare kan du med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Länk till annan webbplats. bli ämneslärare i musik med inriktning mot gymnasieskolan. Under utbildningen varvas praktik med undervisning på KMH. Du blir även behörig för att undervisa i grundskolan.

Lärare i musikpedagogik

Som student på ämneslärarprogrammet möter du lärare från hela KMH. Våra lärare i musikpedagogik och didaktik representerar både musikaliska och teoretiska spetskompetenser och har gedigen yrkeserfarenhet.

Lärare som är särskilt ansvariga för lärarutbildningen Länk till annan webbplats.

Musikterapi

Kandidatprogrammet i musikterapi är unikt i Sverige. Utbildningen ger dig djupa kunskaper om förhållandet mellan musik som konstart och människors hälsa och välbefinnande. Som musikterapeut jobbar du inom medicin, vård, omsorg, skola och i kulturlivet.

Festivaler och konserter

Liksom studenterna på de konstnärliga programmen gör lärarstudenterna en årlig manifestation i form av egna konserter eller föreställningar: Mind the Music. Konsertverksamhet inom ramen för kurser sker i olika former under hela utbildningen. I slutet av utbildningen, åk 5, genomför studenterna examenskonserter under den sista studieveckan.

Ensembler

Under hela utbildningen deltar studenterna i ensembler inom olika genrer, exempelvis vår tids populärmusik, nutida konstmusik, tidig musik och folkmusik från olika delar av världen. Beroende på inriktning kan också ensembler som kammarkör, kammarmusik eller jazzensemble ingå.

Samverkan

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studierna är förlagda i olika skolformer. Studenterna i Ämneslärarutbildningen med fördjupning musik har också övningselever och övningsensembler. Dessutom ingår samarbeten med olika skolor exempelvis i form av skolkonserter och projekt.

Internationella samarbeten

Under senare delen av utbildningen finns det möjligheter för en utbytestermin eller internationell VFU. För närvarande har vi samarbete med North-West University i Sydafrika, samt Lady Grey – en grund- och gymnasieskola med estetisk inriktning i Sydafrika. Ett Erasmusutbyte inom Europa är också populärt.

Forskning

Musikpedagogisk forskning är en viktig del i såväl utbildningen som för musikläraryrket. I flera kurser möter studenterna lärare som även är forskare.

Mer om vår forskning