Utbildningar inom musikpedagogik

Samtliga program och fristående kurser inom musikpedagogik.

Program

 1. Ämneslärare i musik och annat ämne Programmet gör dig till lärare i musik och ett annat ämne. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasiet. Du utvecklar ditt musicerande och får goda grunder i olika musikämnen på KMH. Ditt andra ämne...

 2. Ämneslärare i musik – fördjupning instrument, sång och ensemble Om du vill bli musiklärare med fokus på musicerande är det här profilen för dig! Oavsett om du är sångare eller instrumentalist ges du fenomenala förutsättningar att utveckla din egen...

 3. Ämneslärare i musik – fördjupning kör Gillar du att sjunga, leda kör och vill vara med och utveckla Sveriges framtida körliv? Då är körprofilen något för dig! Anmäl dig på antagning.se Programmet gör dig förberedd att undervisa på gymnasieskolans...

 4. Ämneslärare i musik – fördjupning musikteori Om du gillar att skriva och arrangera musik är profilen musikteori med fokus på komposition och arrangering något att kolla in. Anmäl dig på antagning.se Programmet gör dig förberedd att undervisa på...

 5. Ämneslärare i musik – fördjupning musik- och medieproduktion Vill du bli musiklärare med fokus på processer kring musikskapande och musikproduktion, samtidigt som du vässar dina multimediala kunskaper? Då har du kommit rätt! Anmäl dig på antagning.se...

 6. Ämneslärare i musik – fördjupning rytmik Vill du kunna lära ut musik genom rörelse och rörelse genom musik? Då är rytmik vägen att gå. Anmäl dig på antagning.se Programmet gör dig förberedd att undervisa på gymnasieskolans estetiska program, i...

 7. Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU Ett utbildnings­program för dig som vill bli musiklärare med lärarexamen. Du kompletterar dina tidigare ämnesstudier i musik från högre musikutbildning motsvarande 120 hp genom studier i...

Fristående kurser

 1. Gehörsbaserad stråkmetodik violin, viola Kursen ger dig som planerar att undervisa i violin eller viola praktiska och teoretiska verktyg för nybörjarundervisning enligt Suzukimetoden. Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning...

 2. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 3. Grundläggande musiklära i teori och praktik Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskap i och förståelse för musiklära och musikteori. Behörighet och urval Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval baseras på grundval av...

 4. Handledarutbildning för lärare Kursen ges på avancerad nivå och ger dig nödvändiga verktyg för att arbeta som handledare för lärarstudenter inom deras verksamhetsförlagda undervisning, så kallad VFU. Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen...

 5. Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet Kombinera dina erfarenheter av musicerande med fördjupning i aktuell musikpedagogisk forskning. Kursens grund är KMH:s forskning i musikpedagogik med profilen musikalisk kunskapsbildning. Musikalisk...

 6. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...

 7. Rytmik och instrument 1 Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur rytmik kan användas som metod inom instrumentalundervisning i barngrupper. Kursen riktar sig till instrumentallärare och syftar till att ge grundläggande kunskaper om barns...

 8. Rytmik och instrument 2 Kursen vänder sig till instrumentallärare, och är en fortsättning på kursen Rytmik och instrument 1. Behörighet och urval Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomgången kurs Rytmik och instrument 1 (FG1111)....

 9. Ämnesdidaktik för undervisning på grundnivå Är du intresserad av att undervisa? Institutionen för musik, pedagogik och samhälle erbjuder sina fristående kurser för dig som går eller har gått en kandidatutbildning i musik. Kurserna i ämnesdidaktik ges...

 10. Ämnesdidaktik för undervisning på hög nivå Är du intresserad av att undervisa? Institutionen för musik, pedagogik och samhälle erbjuder sina fristående kurser för dig som går eller har gått en kandidatutbildning i musik. Kurserna i ämnesdidaktik ges...