Student dirigerar en kör i Kungasalen

Dirigering

Som dirigentstudent på KMH ges du möjlighet till regelbundet arbete med olika ensembler, körer och orkestrar. Studierna ger kunskaper i olika aspekter av dirigentarbetet genom att teori och praktik varvas.

KMH är den enda högskolan i Sverige som erbjuder utbildningsprogram i dirigering på både kandidat- och masternivå. Du kan välja mellan två inriktningar: kör eller orkester.

Här undervisar några av de främsta dirigenterna i Sverige idag. Handledd podietid är en viktig del av dirigentutbildningarna liksom möjligheten att få dirigera konserter. En mångsidig repertoar från olika epoker varvas med samarbeten med KMH:s kompositionsstudenter och deras lärare. På masternivå ingår ett flertal samarbeten med professionella ensembler, orkestrar och körer. 

Inriktningar

Kördirigering

Intresset för körsång och behovet av välutbildade körledare och kördirigenter är stort i landet – 600 000 sjunger i kör bara i Sverige. Den 3-åriga utbildningen i kördirigering förbereder dig på ett yrkesliv som körledare, kördirigent, körpedagog eller körkonsulent, både nationellt och internationellt.

En viktig del av masterutbildningen i kördirigering är KMH:s samarbete med ett flertal av de ledande körerna i Sverige, såsom Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör och Operakören.

Om du är intresserad av att leda och undervisa i kör kan du även söka musiklärarprogrammet med profilinriktning kör.

Orkesterdirigering

Kandidatprogram i dirigering – orkester erbjuder praktiskt arbete med ensembler och orkestrar samt kunskaper i satslära, formlära och instrumentation. Därtill får du kunskaper i en rad olika aspekter av dirigentarbetet såsom orkesterns historia, repertoar, interpretation och dirigering av opera och amatörorkester.

masterutbildningen i orkesterdirigering är praktik med ensembler och orkestrar av hög kvalitet en viktig del. Vi har samarbeten med flera professionella orkestrar runt om i landet, däribland Gävle Symfoniorkester, Norrlandsoperans orkester, Norrköpings Symfoniorkester, Dalasinfoniettan, samt Västerås Sinfonietta. Du får kunskaper om hur man arbetar med musiker på denna nivå. 

Lärare i dirigering

På KMH undervisar några av de främsta dirigenterna i Sverige idag. De har mångårig erfarenhet av dirigent- och pedagoguppdrag runtom i världen och erbjuder dig en unik möjlighet att fördjupa dig i dirigentens mångsidiga roll. 

Verksamma vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori Länk till annan webbplats.

Dirigentstudenternas övningsensembler

Kördirigeringsstudenterna övar med sin egen kör CVE och med KMH Vokalensemble, bestående av professionella korister.

Orkesterdirigentstudenterna repeterar med pianister eller ensembler med studiekamrater från solo/kammarmusikprogrammen.

KMH Instrumentalensemble består av arvoderade KMH-studenter från övriga utbildningsprogram.

Studenterna kan också vid vissa tillfällen erbjudas att leda KMH Kammarkör, KMH Symfoniorkester och KMH Sinfonietta.

KMH Vokalensemble

KMH Vokalensemble

Samarbeten med kompositionsstudenterna

Det finns en nära koppling mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, vilket innebär att dirigenterna arbetar med tonsättarnas nyskrivna musik. Varje år anordnas flera konserter som innebär en fördjupning av detta samarbete.

Internationella samarbeten

Dirigentutbildningen vid KMH har nära kopplingar till det internationella musiklivet genom lärarutbyten, studiebesök samt aktivt deltagande i konserter, festivaler och nätverk. KMH har ett stort antal internationella programstudenter. Som student uppmuntras du till utbytesstudier genom Erasmus. 

Forskning

Vid institutionen för komposition, dirigering och musikteori bedrivs konstnärlig forskning i musik, i samarbete med andra forskare, institutioner och organisationer. Under din studietid får du delta i föreläsningar, seminarier och praktiska aktiviteter som förbereder dig inför ditt självständiga arbete på kandidatnivå samt ditt examensarbete på masternivå. 

Mer om vår forskning