Utbildningar inom jazz

Samtliga program och fristående kurser inom jazz.

Kandidatprogram

 1. Musiker, jazz Självständigt konstnärligt skapande inom improvisation, komposition, interpretation och musikproduktion står i fokus i kandidatprogrammet i jazz. Kandidatprogrammet i jazz erbjuder också unika möjligheter till egna projekt,...

Masterprogram

 1. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 2. Komposition – jazz Kompositionsutbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Inom programmets...

 3. Musiker, jazz Masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare för att verka i den mångfald som finns inom området såväl genremässigt som geografiskt. Innehållet i utbildningen syftar till att utveckla...

 4. Musiker, nordisk master i jazz – Nomazz Det nordiska masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad konstnärlig kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare. Du får en unik möjlighet att studera och ta vara på varje partnerhögskolas speciella...

Fristående kurser

 1. Dirigering av jazzensembler A Den här kursen riktar sig till dig som har goda förkunskaper i dirigering och vill utveckla dina färdigheter för dirigering av jazz och närbesläktade genrer. Anmäl dig på antagning.se Kursens innehåll På den här kursen...

 2. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 3. Jazzsång, introduktion Den här kursen ger dig möjlighet att uppnå en grundläggande nivå i jazzsång när det gäller konstnärlig, teknisk och analyserande förmåga. Anmäl dig på antagning.se Kursens innehåll Kursen passar dig som har tidigare erfarenhet...

 4. Komposition för jazzorkester I kursen får du komponera större verk för jazzorkester i samarbete med Norrbotten Big Band. Kursen ges på engelska. Detta är kursen för dig som har gått en kandidatutbildning och vill fördjupa dig i komposition inom...

 5. Komposition och arrangering Kursen riktar sig till dig som yrkesverksam musiker inom jazz och improvisationsområdet, samt närliggande genrer. Om du vill bredda din kunskap och förmåga att komponera och arrangera egen, eller andras musik, åt dig själv...

 6. Musikal – sångteknik och scenisk gestaltning Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla din vokala och sceniska gestaltning inom musikalrepertoaren. Undervisningen ges i masterclass- och workshopform. Kursens innehåll På den här kursen får...

 7. Musikteori, fortsättningskurs Den här kursen vänder sig till dig som kan sjunga eller spela ett instrument och vill utveckla kunskaper och färdigheter i musikteori som hjälp för ditt musicerande. Anmäl dig på antagning.se Kursens innehåll På den här...

 8. Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare,...