European Master Classes and Orchestra 3

I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Klassisk musik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  7,5

 • Anmälningsperiod:

  31 mars - 10 maj 2023

 • Anmälningskod:

  KMH-CG163

Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning och som vill fördjupa dig i orkesterspel under sommaren. Kursen är en fortsättning på European Master Classes and Orchestra 2.

Behörighet

Deltagande i kursen förutsätter grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i form av att vara antagen till högre musikutbildning i Europa samt fullgjorda 30 hp från universitets- eller högskoleutbildning.

Läs mer om behörighet och urval i kursplanen nedan.

Kursens innehåll

Kursen varvar master classes i olika former med föreläsningar och seminarier. Individuella lektionstillfällen och ensemblerepetitioner är centrala delar i kursen.

Du får också lära dig att beskriva dina erfarenheter som musiker och dina övriga kompetenser i form av ett utförligt CV eller portfolio. En del av kursen handlar om hur du kan bygga upp egna internationella nätverk inom musiklivet.

Examination

Kursen avslutas med en konsert. Du måste även delta aktivt och närvara vid undervisning och minst en av kursens konserter. För betyget godkänd krävs minst 90% närvaro.