Utbildningar inom komposition

Samtliga program och fristående kurser inom komposition.

Kandidatprogram

 1. Komposition – elektroakustisk musik Kandidatprogrammet i komposition vänder sig till dig som vill skapa din egen musik- och ljudvärld. Programmet präglas av ett öppet estetiskt förhållningssätt till ämnet – hos såväl lärare som studenter och alumner...

 2. Komposition – konstmusik Programmet vänder sig till dig som vill bli tonsättare med tyngdpunkt på instrumental- och vokalmusik och som arbetar med notskrift som centralt verktyg i den konstnärliga processen. Här finns en kreativ miljö och...

Masterprogram

 1. AIM – konstnärlig interdisciplinär master AIM (Artistic Interdisciplinary Master) är ett nytt unikt konstnärligt masterprogram i musik för dig som låter det experimentella ta plats i ditt skapande och hittar inspiration på oväntade platser. Du kommer...

 2. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 3. Komposition – elektroakustisk musik Kompositionsutbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens,...

 4. Komposition – jazz Kompositionsutbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Inom programmets...

 5. Komposition – konstmusik Kompositionsutbildningarna vid Kungl. Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Vi arbetar med...

 6. Komposition, filmmusikkomposition Masterprogrammet i filmmusikkomposition vänder sig till dig med ett starkt intresse för filmiskt berättande och stora kunskaper i musik- och ljudteknik. Utbildningen ges i samarbete med Stockholms konstnärliga...

Fristående kurser

 1. Barockkontrapunkt 1 Den här kursen vänder sig till dig som vill studera kontrapunkt i barockstil. Genom att analysera musik från barocken och själv skriva kompositioner i samma stil får du goda färdigheter i kontrapunkt. Kursen är på masternivå....

 2. Grundläggande gehör i teori och praktik Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande. Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i...

 3. Grundläggande musikteori Kursen vänder sig till dig som kan sjunga eller spela ett instrument och vill utveckla kunskaper och färdigheter i musikteori som hjälp för ditt musicerande. Du bör kunna sjunga eller spela enklare musikstycken efter noter....

 4. Harmonik och generalbas 1600–1800 Den här kursen vänder sig till dig som studerat harmonilära eller satslära i din kandidatutbildning och nu vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter. Kursen är på masternivå. Anmäl dig på antagning.se Kursens...

 5. Komposition för jazzorkester I kursen får du komponera större verk för jazzorkester i samarbete med Norrbotten Big Band. Kursen ges på engelska. Detta är kursen för dig som har gått en kandidatutbildning och vill fördjupa dig i komposition inom...

 6. Komposition och arrangering Kursen riktar sig till dig som yrkesverksam musiker inom jazz och improvisationsområdet, samt närliggande genrer. Önskar du bredda din kunskap och förmåga att komponera och arrangera egen, eller andras musik, åt dig själv...

 7. Kontrapunkt i palestrinastil I kursen får du möjlighet att utveckla god förståelse för och goda färdigheter i melodibildning, kontrapunkt och form inom vokalpolyfoni med Palestrina som förebild. 1500-talskompositören G P Palestrina har länge...

 8. Musikalisk analys, fördjupning I kursen får du utveckla din förmåga att analysera musik inom västerländsk konstmusik (”klassisk” och nutida musik). Musikalisk analys handlar om att undersöka ett musikstycke med avseende på rytm, melodik, harmonik och...

 9. Musikteori, fortsättningskurs Den här kursen vänder sig till dig som kan sjunga eller spela ett instrument och vill utveckla kunskaper och färdigheter i musikteori som hjälp för ditt musicerande. Anmäl dig på antagning.se Kursens innehåll På den här...

 10. Notation och instrumentkännedom Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om notation och orkesterinstrumentens förutsättningar och möjligheter. Anmäl dig på antagning.se Kursens innehåll På den här kursen får du på grundläggande nivå...