Ansök om interna utvecklingsmedel

Enligt rektorsbeslut finns 400 000 kronor avsatta för anställda lärare att söka i syfte att stärka KMH:s forskningsmiljö och samlade kompetens. Använd formuläret nedan. Innan du fyller i anmälan ska du ha medgivande från din akademichef.

Medlen finns att söka två gånger per år, med sista ansökningsdag 1 september respektive 15 december.

Vad händer när ansökan skickats in?

  1. När ansökan kommer in, bereder vår forskningshandläggare ansökan.
  2. Forskningsrådet gör en bedömning och prioritering av ansökningarna, och ger förslag till rektor.
  3. Rektor tar beslut.


Personuppgifter
PersonuppgifterVad söker du medel för?  * (obligatorisk)
Vad söker du medel för?Observera
Om du tilldelas medel i form av tid i tjänst eller ersättning för publicering i open access, ska medlen användas under innevarande kalenderår.


Skriv en kort beskrivning och motivering för ansökan.

Om du ansöker om medel för arbetstid, uppskatta arbetets omfattning i antal timmar.

Ange eventuella övriga kostnader, till exempel tryckkostnader, mindre inköp av utrustning, publiceringskostnad.

Berätta när du ska använda medlen.
Har akademichefen godkänt att du gör denna ansökan? * (obligatorisk)
Har akademichefen godkänt att du gör denna ansökan?

Vilket datum godkände akademichefen din ansökan? * (obligatorisk)
Vilket datum godkände akademichefen din ansökan?

Relaterad kontakt