Forskningsansökan

Alla på KMH som planerar att söka externa forskningsmedel ska anmäla detta senast en månad innan ansökans sista inlämningsdag. Använd formuläret nedan. Innan du fyller i anmälan ska du ha medgivande från din akademichef.

Anmälan gäller både om du är huvudsökande och om du är medsökanden på ansökningar som skickas in från ett annat lärosäte eller privat aktör.

Tänk på att det ska inte ha framkommit något som strider mot god forskningssed.
Du måste själv ansvara för att du har de tillstånd och godkännanden som krävs innan forskningen påbörjas, exempelvis godkännanden från etikprövningsnämnden.

Läs mer om forskningsetik

Glöm inte att klicka i samtycke för personuppgifter längst ner i formuläret, om du missar det skickas inte din anmälan. När formuläret är skickat kommer du få en bekräftelse till din e-post.

Anmälan om kommande forskningsansökan

Namn och e-postadress
Namn och e-postadress
Huvud- eller medsökande * (obligatorisk)
Huvud- eller medsökandeTill vilken finansiär kommer ansökan att skickas?

Uppskattning av din ansökans omfattning.

Om projektet ska medfinansieras från KMH ange andel/belopp. Om projektet inte medfinansieras, skriv 'ingen' i fältet.

Om du är huvudsökande, ange eventuella medsökande både på KMH och externa.

Om du är medsökande, ange information om huvudsökande.
Bisysslor
Har du redovisat dina bisysslor i Primula och informerat din akademichef? En bisyssla är all verksamhet vid sidan av din anställning. Det kan vara en annan anställning, ett ideellt engagemang eller en egen firma. Bisysslor kan vara avlönade eller oavlönade.
Bisysslor


Kommersiella bindningar
Har du redovisat kommersiella bindningar som kan påverkar projektets objektivitet, oberoende eller öppenhet?
Kommersiella bindningarSista datum för ansökan * (obligatorisk)
Ange sista datum för att skicka in ansökan till forskningsfinansiären.
Sista datum för ansökan
Jag har akademichefens medgivande * (obligatorisk)
Ange vilket datum som akademichefen godkände din preliminära forskningsplan och att du gör en ansökan.
Jag har akademichefens medgivande
Samtycke personuppgifter