Hälsa och friskvård

Friskvårdsgruppen arrangera olika aktiviteter för anställda. Du har rätt till ersättning för sjukvård och läkemedel. KMH har avtal med Feelgood för tjänster kring företagshälsovård och rehabilitering.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

För att du ska få ersättning ska blanketten Kostnadsersättning sjukvård fyllas i. Bifoga originalkvitton och lämna till Ekonomienheten, i postkorgen "Post till lön" i rum A1505.

Kostnadsersättning sjukvårdPDF

Vårdgivaren ska vara ansluten till försäkringskassan.

Ersättningarna är skattepliktiga.

Särskilda regler för timanställda

För timanställda gäller särskilda regler för att få ersättning. Kontakta personalenheten för mer information:

personal@kmh.se

Friskvård

KMH erbjuder alla anställda en timmes friskvård på arbetstid i veckan. För att underlätta och uppmuntra motion arrangerar Friskvårdsgruppen olika typer av gemensamma regelbundna aktiviteter.

Genom förmånsportalen Benify kommer bland annat erbjudanden kring friskvård att bli mer omfattande – mer information kommer!

Företagshälsovård och rehabilitering

KMH anlitar Feelgood Företagshälsovård för arbetsrelaterade hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som anställd med månadslön har du tillgång till företagshälsovård. Som timavlönad omfattas du inte av företagshälsovård.

Om företagshälsovården

Relaterad kontakt