Hälsa och friskvård, anställda

Friskvårdsgruppen arrangera olika aktiviteter för anställda. Du har rätt till ersättning för sjukvård och läkemedel, och vid behov även till terminalglasögon. KMH har avtal med Feelgood för tjänster kring företagshälsovård och rehabilitering.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

För att du ska få ersättning ska blanketten Kostnadsersättning sjukvård fyllas i. Bifoga originalkvitton och lämna till Ekonomienheten, i postkorgen "Post till lön" i rum A1505.

Kostnadsersättning sjukvårdPDF

Vårdgivaren ska vara ansluten till försäkringskassan.

Ersättningarna är skattepliktiga.

Särskilda regler för timanställda

För timanställda gäller särskilda regler för att få ersättning. Kontakta personalenheten för mer information.

Friskvård

KMH erbjuder alla anställda en timmes friskvård på arbetstid i veckan. För att underlätta och uppmuntra motion arrangerar Friskvårdsgruppen olika typer av gemensamma regelbundna aktiviteter.

Genom förmånsportalen Benify kommer bland annat erbjudanden kring friskvård att bli mer omfattande – mer information kommer!

Om du har önskemål om friskvårdsaktiviteter här på KMH eller saknar ”din” sporthall i erbjudandena från Benify så vänd dig till friskvårdsgruppen eller personalenheten.

Friskvårdsgruppen består av: Gabriella Civalero, Mona Dogra, Gun-Britt Gustafsson, Anna Maria Koziomtzis, Marcus Lindh, Ann Malm, Ingrid Tillberg.

Företagshälsovård och rehabilitering

KMH anlitar Feelgood Företagshälsovård för arbetsrelaterade hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som anställd med månadslön har du tillgång till företagshälsovård.

Om företagshälsovården

Terminalglasögon, bildskärmsglasögon

Om du behöver glasögon för att kunna utföra arbete vid bildskärm så ska din arbetsgivare enligt lag tillhandahålla det. Förutsättningen är att en synundersökning styrker ditt behov, och att de eventuella glasögon du använder till vardags inte kan användas när du jobbar vid bildskärm.

Därför bekostar KMH synundersökning, glas samt bågar ur ett särskilt urval, specificerat av ett statligt ramavtalet. Vill du ha dyrare bågar betalar du mellanskillnaden själv, direkt i butiken. Färgade glas, antireflexbehandling eller annan ytbehandling ingår inte.

Gör så här

  • Kontakta Karin på personalenheten, se nedan, och be om en rekvisition för bildskärmsglasögon.
  • Boka tid för synundersökning hos den optiker som anges på rekvisitionen.
  • Ta med dig rekvisitionen vid besöket hos optikern.

Optikern ska specificera att det gäller bildskärmsglasögon på fakturan, och sedan skicka den till KMH.

Relaterad kontakt