Ämneslärare i musik med fördjupning i musik (från HT2021)

År 1

Termin 1:

Musik 1:
Spel, sång och ensemble 1 (FG8001), 7,5 hp Pdf, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik­teori och musik­historia (FG8002), 7,5 hp Pdf, 82.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Musik som fördjupning 1, profilämne:
Instrument/sång och ensemble 1 (FG8003), 10 hp Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kör 1 (FG8004), 10 hp Pdf, 81.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 1 (FG8005), 10 hp Pdf, 51.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik- och medieproduktion 1 (FG8006), 10 hp Pdf, 110.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik 1 (FG8011), 10 hp Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 1:
Lärande och pedagogik (FG8008), 5 hp Pdf, 87.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 2

Musik 2:
Spel, sång och ensemble 1 (FG8001), 5 hp Pdf, 89.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Musik som fördjupning 2, profilämne:
Instrument/sång och ensemble 1 (FG8003), 7,5 hp Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kör 1 (FG8004), 7,5 hp Pdf, 81.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 1 (FG8005), 7,5 hp Pdf, 51.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik- och medieproduktion 1 (FG8006), 7,5 hp Pdf, 110.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik 1 (FG8011), 7,5 hp Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.

Ämnes­didaktik för undervisning p­å ny­börjar­nivå (FG3011), 5 hp Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 2:
Yrkes­identitet och expertis (FG8009), 5 hp Pdf, 80.7 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU 1 (FG8010), 7,5 hp Pdf, 78.7 kB, öppnas i nytt fönster.

År 2

Termin 3

Musik 3:
Spel, sång och ensemble 2 (FG8021), 10 hp Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Musik som fördjupning 3, profilämne:
Instrument/sång och ensemble 2 (FG8023), 7,5 hp Pdf, 111.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kör 2 (FG8024), 7,5 hp Pdf, 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 2 (FG8025), 7,5 hp Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik- och medieproduktion 2 (FG8026), 7,5 hp Pdf, 199.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik 2 (FG8012), 7,5 hp Pdf, 104.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ämnes­didaktik för under­visning på fort­sättnings­nivå (FG3021), 5 hp Pdf, 93.2 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 3:
Skol­väsendets historia, läro­plans­teori och skolans värdegrund (FG8020), 5 hp Pdf, 90.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Utvecklings­psykologi och special­pedagogik (FG8028), 2,5 hp Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 4

Musik 4:
Spel, sång och ensemble 2 (FG8021), 10 hp Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Musik som fördjupning 4, profilämne:
Instrument/sång och ensemble 2 (FG8023), 7,5 hp Pdf, 111.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kör 2 (FG8024), 7,5 hp Pdf, 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 2 (FG8025), 7,5 hp Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik- och medieproduktion 2 (FG8026), 7,5 hp Pdf, 199.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik 2 (FG8012), 7,5 hp Pdf, 104.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ämnes­didaktik för undervisning på hög nivå (FG3032), 5 hp Pdf, 85.9 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 4:
Utvecklings­psykologi och special­pedagogik (FG8028), 2,5 hp Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sociala relationer och hälsa (FG8029), 5 hp Pdf, 82.6 kB, öppnas i nytt fönster.

År 3

Termin 5

Musik 5:

Rytmik och didaktik (FG8038), 5 hp Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Musik som fördjupning 5, profilämne:
Instrument/sång och ensemble 3 (FG8033), 7,5 hp Pdf, 81.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kör 3 (FG8034), 7,5 hp Pdf, 81.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 3 (FG8035), 7,5 hp Pdf, 92.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik- och medieproduktion 3 (FG8036), 7,5 hp Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik 3 (FG8013), 7,5 hp Pdf, 94.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ämnes­didaktik för undervisning på hög nivå, fördjupning (FG3031), 2,5 hp Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Forsknings­förberedande kurs (FG8031), 2,5 hp Pdf, 90.3 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 5:
Introduktion till forsknings­metoder (FG8030), 5 hp Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU 2 (FG8032), 7,5 hp Pdf, 81.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 6

Musik som fördjupning 6, profilämne:
Instrument/sång och ensemble 3 (FG8033), 7,5 hp Pdf, 81.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kör 3 (FG8034), 7,5 hp Pdf, 81.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori 3 (FG8035), 7,5 hp Pdf, 92.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik- och medieproduktion 3 (FG8036), 7,5 hp Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik 3 (FG8013), 7,5 hp Pdf, 94.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ämnes­didaktik för undervisning på hög nivå, fördjupning (FG3031), 2,5 hp Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Musikteori och musik­historia, specialisering (FG8022), 5 hp Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Självständigt arbete, grundnivå (FG8039), 15 hp Pdf, 96.1 kB, öppnas i nytt fönster.

År 4

Termin 7

Musik 6:
Musicerande med utgångs­punkt i historiska och kulturella perspektiv (FG8040), 5 hp Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Konsert­projekt (FG8041), 5 hp Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.
Musik­historiens och musik­teorins didaktik (FG8042), 7,5 hp Pdf, 104.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Rytmik och skapande (FG8043), 2,5 hp Pdf, 104.6 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 6:
Vetenskaps­teori och kultur (FG8044), 5 hp Pdf, 103.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Vetenskap­liga perspektiv på upplevelse och lärande (FG8045), 5 hp Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 8

Musik 7:
Musicerande med utgångs­punkt i historiska och kulturella perspektiv (FG8040), 5 hp Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Konsert­projekt (FG8041), 5 hp Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 7:
Veten­skapliga perspektiv på människans sociala och kulturella värld (FA8041), 5 hp Pdf, 111.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Forsknings­strategier och forsknings­planering (FA8040), 7,5 hp Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU 3 (FA8042), 7,5 hp Pdf, 98.8 kB, öppnas i nytt fönster.

År 5

Termin 9

Musik 8:
Musicerande och musikaliskt ledarskap (FA8054), 5 hp Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Digitalt skapande och didaktik (FA8057), 5 hp Pdf, 81.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Självständigt arbete, avancerad nivå (FA8055), 15 hp Pdf, 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Examens­konsert (FA8051), 5 hp Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Termin 10

Musik 9:
Musicerande och musikaliskt ledarskap (FA8054), 5 hp Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kritisk musik­didaktik (FA8052), 5 hp Pdf, 106.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Examens­konsert (FA8051), 5 hp Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster.

UVK 8:
Ledarskap och konflikt­hantering (FA8053), 2,5 hp Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bedömning, betygs­sättning, utvärdering och utvecklings­arbete (FA8050), 5 hp Pdf, 92.5 kB, öppnas i nytt fönster.

VFU 4 (FA8056), 7,5 hp Pdf, 94.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt