Innovationskontor Starthus KMH

Om du är student eller forskare på KMH, och har en idé till en innovation av något slag, kan du vända dig till Starthus KMH. Där får du kostnadsfritt, opartisk och sekretessbelagd rådgivning och coachning kring hur du kan ta din idé vidare.

När du studerar på KMH så tillbringar du stor del av din tid med att musicera på olika sätt. Våra olika utbildningsprogram ger dig goda redskap för att du ska kunna verka som musiker, tonsättare, musiklärare eller annat efter avslutade studier. Men många gånger föds också idéer till nya produkter eller koncept under studietiden.

Samma sak gäller förstås för forskare – det är inte ovanligt att forskning skapar upptäckter och idéer som kan tas vidare och bli innovationer.

Starthus KMH är vårt sätt att hjälpa till med utveckling och förädling av de idéer som föds hos våra studenter och forskare.

Kontakt

starthus@kmh.se

Samarbete med KTH Innovation

Starthus KMH samarbetar med KTH Innovation kring metoder för att utveckla idéer till koncept att ta vidare till företag, eller till att ta steget in till en inkubatorverksamhet.

Relaterad kontakt