Löner och arvoden

Löner, arvoden och reseräkningar betalas normalt ut den 25:e i varje månad. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos Danske Bank. Här hittar du också information om KMH:s nya lönesystem Primula.

Lönesystemet Primula

Nu kan du som anställd börja använda Primula webb. I ett första steg rapporterar förvaltningen och Institutionen för klassisk musik i Primula. Under hösten kommer resten av personalen att introduceras.

Om Primula

Registrera lönekonto hos Danske Bank

KMH använder Danske Bank. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos dem.

Instruktion för registrering av lönekontoPDF

Timanställda lärare

För att få betalt för arbetade timmar ska du fylla i blanketten Tidrapport. Fyll i, skriv under och lämna till din närmaste chef.

Tidrapport, blankettPDF

För att få lön vid ordinarie utbetalningstillfälle, normalt den 25:e i månaden, ska du ha lämnat in blanketten senast den tredje vardagen månaden efter den månad arvodet gäller. Du hittar årets datum i tabellen nedan.

Timanställda studenter

Om du som är student som arbetar med undervisning eller deltar i olika nämnder och andra forum, har du rätt till timersättning eller arvode.

Registrera ditt lönekonto hos Danske Bank, se ovan. Du och din chef ska vid varje tillfälle fylla i beslut och löneunderlag.

Blankett för beslut och löneunderlag för tillfällig anställningPDF

Ersättning till sakkunniga

Sakkunniga som anlitas vid rekrytering av professorer och lektorer arvoderas enligt särskilt beslut.

Förvaltningschefsbeslut 2015:02PDF

Datum för rapportering utbetalning av lön

För att få lön cirka den 25:e i månaden, ska du ha lämnat in blanketten senast den tredje vardagen månaden efter den månad arvodet gäller.

Löneperiod

Utbetalningsdag

Sista inrapporteringsdag

Januari

2019-01-25

2019-01-04

Februari

2019-02-25

2019-02-04

Mars

2019-03-25

2019-03-04

April

2019-04-25

2019-04-03

Maj

2019-05-24

2019-05-03

Juni

2019-06-25

2019-06-05

Juli

2019-07-25

2019-07-05

Augusti

2019-08-26

2019-08-05

September

2019-09-25

2019-09-05

Oktober

2019-10-25

2019-10-04

November

2019-11-25

2019-11-05

December

2019-12-23

2019-12-03

Relaterad kontakt