Löner och arvoden

Löner, arvoden och reseräkningar betalas normalt ut den 25:e i varje månad. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera det hos KMH:s bank, Danske Bank.

En komplett lista över när lönder och arvoden betalas ut finns på ekonomienheten och hos institutionssekreterarna.

Registrera lönekonto

KMH använder Danske Bank. För att få din lön utbetalad till ditt bankkonto måste du registrera dig hos dem.

Instruktion för registrering av lönekontoPDF

Timanställda lärare

Timarvodering baseras på ett avtal från 2016. För att få betalt för arbetade timmar ska du fylla i en tidrapport, se nedan eller hämta hos institutionssekreterarna.

Ifylld och underskriven tidrapport lämnas till institutionssekreteraren.

För att få lön vid närmast ordinarie utbetalningstillfälle, normalt den 25:e i månaden, ska man ha lämnat in blanketten senast den tredje vardagen månaden efter den månad arvodet gäller.

Exempel: Du har arbetat X timmar i september. Blanketten lämnas senast 3 oktober till institutionssekreteraren. Utbetalning sker 25 oktober.

Avtal för timarvoden för lärare och studenterPDF

Tidrapport, blankettPDF

Ersättning till sakkunniga

Sakkunniga som anlitas vid rekrytering av professorer och lektorer arvoderas enligt särskilt beslut.

Förvaltningschefsbeslut 2015:02PDF

Relaterad kontakt