Personalutbyte

Som anställd vid Kungliga Musikhögskolan har du en möjlighet att ansöka om delfinansiering för personalmobilitet vid ett annat lärosäte, företag eller organisation i Europa genom Erasmus+ programmet.

Erasmus+ är det största utbytesprogrammet för student-, lärare- och personalmobilitet inom högre utbildning i Europa och finansieras av EU-kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som tilldelar medel till deltagande lärosäten och kontrollerar att programmet tas om hand på ett korrekt sätt.

För lärare

Lärarmobilitet avser undervisningsuppdrag på minst 8 undervisningstimmar och minst 2 dagar, max 2 månader. Med undervisning syftar man till undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå i form av föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.

Om lärarmobilitetPDF

Ansökan lärareWord

BidragsbeloppPDF

För alla anställda

Genom personalmobilitet kan alla anställda, inklusive lärare, göra ett studiebesök eller delta i arbetsförlagd fortbildning, så kallad jobbskuggning där du följer en kollega och ser hur arbetet utförs, delta i kurser, seminarier eller workshops. Det ska gälla för fortbildning i egna arbetsuppgifter.

Om personalmobilitetPDF

ChecklistaPDF

Ansökan övrig personalWord

BudgetplanWord

Relaterad kontakt